RD/ZP/93/20 przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych)

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących ochronie Środowiska zgodnie z art.  Prawo B 62.1 pkt.1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje budynki Politechniki Poznańskiej:

1)      Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego,

2)      Centrum Mechatroniki  Biomechaniki i Nanoinżynierii,

3)      Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej,

4)      Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania.

17.12.2020 - Zamawiający opublikowal Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/93/20
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA - 60%
OKRES GWARANCJI - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
17.12.2020 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
17.12.2020 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

 


 

5.1 Termin wykonania zamówienia: co 6 miesięcy w okresie:

 

1)     Pierwszy przegląd w okresie  05.05.2021r. – 28.05.2021r.

 

2)      Drugi przegląd w okresie  10.11.2021r. – 28.11.2021r.

    3)      Trzeci przegląd w okresie  5.05.2022r. – 28.05.2022r.

Opis: 

 

         RD/ZP/93/20                                                                                                   Poznań  17.12.2020r.

 

 

 

                                    OGŁOSZENIE WYNIKÓW - UNIEWAŻNIENIE

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów kominowych (wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń służących ochronie Środowiska zgodnie z art.  Prawo B 62.1 pkt.1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych unieważnia postępowanie przetargowe, ponieważ nie złożono żadnej oferty.