RD/ZP/90/20 Przetarg nieograniczony na odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009

Komunikaty: 

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/90/20
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Termin Wykonania (tj. dostarczenie potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft) - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
14.12.2020 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
14.12.2020 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

   Termin wykonania – nie później niż 7 dni (tj. dostarczenie potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft).

    Odnowienie usługi w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.

Opis: 

 

RD/ZP/90/6/2/20                                                                                                               

Poznań, dnia 16.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

 

 

Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A

20-704 Lublin

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż       17.12.2020 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

1.       Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A,

20-704 Lublin

Cena brutto: 237 149,51 zł,

Cena netto:   192 804,48 zł,

Termin wykonania: (dostarczenia potwierdzenia wykupienia usługi w Microsoft): do 3 dni kalendarzowych.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            60,00 pkt.

Termin wykonania     40,00 pkt.

RAZEM:                      100,00 pkt