RD/ZP/89/2020 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

28.01.2021r - Zamawiający opublikowal INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

Komunikat - plik: 
Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/89/2020
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60
Termin płatności 20
Warunki gwarancji 20
Wadium: 

Zamawiający będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
28.01.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
28.01.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

 Termin dostawy: najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

 

 

Opis: 

 

RD/ZP/89/20                                                                                     Poznań, dnia  19.03.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy:         Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony dotyczący niniejszego postępowania został rozstrzygnięty.

 

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:  317 637,00 zł

Cena brutto:   390 693,51 zł

Termin płatności:   21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:   36  miesięcy

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  20,00 pkt

Warunki gwarancji  na zestawy laptopy:   20,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia firmie: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań  jako spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż: 30.03.2021r.

 

 

2.      ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ

Cena netto:          302 110,00 zł

Cena brutto:        371 595,30 zł

Termin płatności:     21  dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:   36  miesięcy

 

 

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę firmy: ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1, 61-131 POZNAŃ.

 

 

 

UZASADNIENIE

Treść oferty firmy Znak.pl Doliński Łukasz nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 42  specyfikacji technicznej, tj.:

 

 

Wykonawca w załączniku nr 42 zaproponował stację dokującą, która jest niekompatybilna z proponowanym ultrabookiem. Proponowana stacja dokująca wymaga do korzystania z wyjścia wideo urządzenia z portem USB-C z obsługą DisplayPort lub portem Thunderbolt 3, natomiast zaproponowany ultrabook posiada gniazdo USB-C bez obsługi trybu DisplayPort.