Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu obserwacyjnego SkyLab wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

 

.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/58/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Długość gwarancji na osłonę (części mechaniczne i elektryczne) – 20%
Warunki serwisu (czas reakcji na zgłoszenie awarii i obsługa teleserwisowa) – 20%.
Terminy
Termin składania ofert: 
11.08.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
11.08.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni.
Termin wykonania: 

Termin dostawy- realizacji zamówienia –najpóźniej do 14 grudnia 2017r. w tym:

- najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia wykona szkolenie.

 

Opis: 

AD/ZP/58/1/17                                                                                        Poznań, dnia  17.08.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu obserwacyjnego SkyLab wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta firmy:

SYBILLA TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

ul. Toruńska 59/004

85-023 Bydgoszcz

 

całkowita cena netto 584 571,36 zł

całkowita cena brutto 719 022,77 zł

długość gwarancji na osłonę (części mechaniczne i elektryczne): 5 lat

warunki serwisu (czas reakcji na zgłoszenie awarii i obsługa teleserwisowa):

-          czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi nie więcej niż 1 dzień roboczy

-          obsługa teleserwisowa w języku polskim z czasem reakcji nie większym niż 1 dzień roboczy

-          obsługa serwisowa osłony (części mechaniczne i elektryczne) w ramach gwarancji: 5 lat

-          obsługa serwisowa pozostałych elementów z zamówienia w ramach gwarancji: 2 lata

-          maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od przybycia serwisu

termin dostawy – realizacji zamówienia – najpóźniej do 14 grudnia 2017r. w tym:

- najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia wykona szkolenie (zgodnie z warunkami SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

 

ocena oferty w kryterium:

 

·      cena:                                                                                                                              60,00 pkt

·      długość gwarancji na osłonę (części mechaniczne i elektryczne):                                           20,00 pkt

·      warunki serwisu (czas reakcji na zgłoszenie awarii i obsługa teleserwisowa):                      20,00 pkt

 

łączna liczba punktów:                                                                                                       100,00 pkt

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Informujemy również, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 18.08.2017r.