Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest rozbudowa przyłączy energetycznych w Domu Studenckim nr 5 i Domu Studenckim nr 6 Politechniki Poznańskiej, ul. Św. Rocha 11a i 141b, Poznań.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/73/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 % =60 pkt.
Okres gwarancji – 40% =40pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
15.09.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
15.09.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Wykonanie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

AD/ZP/73/2/17                                                                                                                                 Poznań, dnia  20.09.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na rozbudowę przyłączy energetycznych w  Domu Studenckim nr 5 i Domu Studenckim nr 6 Politechniki Poznańskiej, ul. Św. Rocha 11a i 141b, Poznań.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

 

                PUH ELTOM

                Tomasz Kwiatkowski

                Os. Sarmackie 3, 62-020 Zalasewo

                Całkowita cena netto:  454 589,51 zł

                Całkowita cena brutto: 559 145,10 zł

                W całkowitej cenie netto i brutto mieści się:

                Koszt gwarancji posprzedażnej, serwisu oraz usługi telefonicznej linii pomocy technicznej

                Cena netto:  20 670,00 zł

                Cena brutto: 25 424,10 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace, na urządzenia wg gwarancji producenta, 60 miesięcy na           agregat.

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 21.09.2017 r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła firma:

 

 

1)            PUH ELTOM

                Tomasz Kwiatkowski

                Os. Sarmackie 3, 62-020 Zalasewo

                Całkowita cena netto:  454 589,51 zł

                Całkowita cena brutto: 559 145,10 zł

                W całkowitej cenie netto i brutto mieści się:

                Koszt gwarancji posprzedażnej, serwisu oraz usługi telefonicznej linii pomocy technicznej

                Cena netto:  20 670,00 zł

                Cena brutto: 25 424,10 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace, na urządzenia wg gwarancji producenta, 60 miesięcy na           agregat.

 

 

                 ocena oferty w kryterium:

                - cena:                                      60,00 pkt.

                - gwarancja:                           40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:    100,00 pkt.