Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/72/17
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60%
Termin dostawy 40% = 40 pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
11.09.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
11.09.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

1.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załączniku 4 do SIWZ.

2.  Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin.

3.  Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin.

 

Opis: 

 

AD/ZP/72/12/5/17

                                                                                                                                   

Poznań, dnia 12.10.2017 r.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIUDotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - upłynął termin związania ofertą firmy J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz s.j.

Zamawiający powtórzył czynność ponownej analizy tej oferty J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz s.j., upłynął jednak termin związania ofertą, w związku z czym konieczne było unieważnienie postępowania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AD/ZP/72/10/5/17

Poznań, dnia 29.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

 

 

Politechnika Poznańska informuje, że niniejsze postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j

Ul. Marcelińska 96B/214

60-324 Poznań

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż       05.10.2017 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet 1 ofertę złożyły firmy:

1)            DAXER

                Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań

                Całkowita cena netto:        209 117,00 zł

                Całkowita cena brutto:      257 213,91 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15 SIWZ): do 6 godzin

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Daxer na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz.: 11,12,13,14 Zamawiający żądał, by dostarczone próbki umożliwiały rozpoznanie wyrobu i jego marki. Firma Daxer dostarczyła próbki które uniemożliwiają rozpoznanie wyrobu i jego marki, co jest niezgodne z żądaniem Zamawiającego.

Poz. 70. Zamawiający żądał teczki polipropylenowej z narożnymi gumkami. Wykonanej ze sztywnego transparentnego polipropylenu o grubości 400μm. Zamykaną za pomocą 2 okrągłych, narożnych gumek w kolorze teczki. Format: A4 Rozmiar: 247x319mm posiadający 3 wewnętrzne skrzydła, oraz etykietę na grzbiecie. Firma Daxer dostarczyła teczkę bez etykiety na grzbiecie, co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

 

2)            MIRANEX Sp. z o.o.

                Ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

                Całkowita cena netto:        201 358,50 zł

                Całkowita cena brutto:      247 670,96 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15 SIWZ): 6 godzin

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Miranex Sp. z o.o., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz.: 1,6,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,38,51,55 i poz.47 nożyczki o długości 21 cm. Zamawiający żądał, by dostarczone próbki umożliwiały rozpoznanie wyrobu i jego marki. Firma Miranex dostarczyła próbki, które uniemożliwiają rozpoznanie wyrobu i jego marki, co jest niezgodne z żądaniem Zamawiającego.

Poz.4 bloczek 38x51 mm dostarczona przez firmę Miranex próbka jest niezgodna z załączoną kartą opisu technicznego.

Poz. 70 Zamawiający żądał teczki polipropylenowej z narożnymi gumkami. Wykonanej ze sztywnego transparentnego polipropylenu o grubości 400μm. Zamykaną za pomocą 2 okrągłych, narożnych gumek w kolorze teczki. Format: A4 Rozmiar: 247x319mm posiadający 3 wewnętrzne skrzydła, oraz etykietę na grzbiecie. Firma Miranex dostarczyła teczkę bez etykiety na grzbiecie, co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz. 82 Zamawiający żądał bloczku samoprzylepnego SUPER STICKY. Ilość karteczek: 6x90 w rozmiarze 76x76mm,gramatura: 74gsm, super mocne - pozostają przyklejone na długo, super przyczepne - kleję się do trudnych powierzchni, super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom kolory: różowy, pomarańczowy, żółty, limonkowy, niebieski opak 6 bloczków. Firma Miranex dostarczyła bloczek którego paleta barw nie odpowiada opisowi, co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz.86 Zamawiający żądał sprężonego powietrza przeznaczonego do czyszczenia zabrudzonych trudno dostępnych miejsc, produkt niepalny, pojemność 400ml. Firma Miranex dostarczyła produkt bez opisów w języku polskim uniemożliwiając w ten sposób weryfikację produktu przez Zamawiającego.

 

3)            JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j

                Ul. Marcelińska 96B/214, 60-324 Poznań

                Całkowita cena netto:        208 787,90 zł

                Całkowita cena brutto:      256 809,12 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15 SIWZ): do 6 godzin

Kryterium oceny i waga:

Cena:                    60,00 pkt.

Termin dostawy  40,00 pkt.

RAZEM:              100,00 pkt

 

4)            Firma Usługowo-Handlowa „Anna”

                Anna Białobrzycka

                Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

                Całkowita cena netto:        251 310,56 zł

                Całkowita cena brutto:      309 111,99 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15 SIWZ): 23 godziny

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz. 11,12,13,14 Zamawiający żądał, by dostarczone próbki umożliwiały rozpoznanie wyrobu i jego marki. Firma ANNA dostarczyła próbki które uniemożliwiają rozpoznanie wyrobu i jego marki, co jest niezgodne z żądaniem Zamawiającego.

Poz.4. Zamawiający żądał Bloczku samoprzylepnego 38 x 51 mm - 12 bloczków po 100 kartek gram.70gsm, opis produktu: żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji, klej umieszczony wzdłuż krótszego boku, kolor jasnożółty, klej usuwalny za pomocą wody , zaproponowany przez firmę ANNA bloczek jest niezgodny z wymaganiami zamawiającego i dostarczoną kartą opisu technicznego, co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz.70. Zamawiający żądał teczki polipropylenowej z narożnymi gumkami. Wykonanej ze  sztywnego  transparentnego polipropylenu o grubości 400μm. Zamykaną za pomocą 2 okrągłych, narożnych gumek w kolorze teczki. Format: A4 Rozmiar: 247x319mm posiadający 3 wewnętrzne skrzydła, oraz etykietę na grzbiecie. Firma ANNA dostarczyła teczkę bez etykiety na grzbiecie, co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz.86. Zamawiający żądał powietrza sprężonego niepalnego, zaproponowane przez firmę ANNA powietrze sprężone jest wyrobem palnym co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.