Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Pile, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS"

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/68/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Parametry techniczne -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
29.08.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
29.08.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

Termin usługi – 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji zamówienia w okresie lipiec i sierpień 2018 r., z zastrzeżeniem zdań następnych. Usługi będą realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość, że przez okres około trzech miesięcy nie będzie składał zapotrzebowania na realizację usług ze względu na modernizację laboratoriów

Opis: 

AD/ZP/68/3/17                                                                                                                                    Poznań, dnia 13.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Pile, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienie firmie:

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

im. Stanisława Staszica w Pile

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 25.09.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)               PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

                   im. Stanisława Staszica w Pile

                   ul. Podchorążych 10

                   64-920 Piła

                   Całkowita cena netto:             154 440,00 zł

                   Całkowita cena brutto:            166 795,20 zł

·         Czy Wykonawca zapewni uczestnikom minimum raz w tygodniu na kolację (zamiast sztuki mięsa) porcję ryby 200g, np. pstrąg, karp, dorsz? TAK

·         Czy Wykonawca zapewni uczestnikom podawanie na śniadanie warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych? TAK

·         Czy Wykonawca zapewni dostęp do wifi w pokojach dla wszystkich uczestników? TAK

·         Czy Wykonawca zapewni pokoje z łazienkami dla wszystkich uczestników? NIE

·         Położenie obiektu noclegowego Wykonawcy, w określonej strefie.

Należy podać odległość od 1 do 15 przystanków jazdy środkami komunikacji miejskiej (określonych według serwisu www.jakdojade.pl)  od obiektu, gdzie zapewnione jest zakwaterowanie, do Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Sikorskiego 18a lub do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ceglana 4 w Pile, tzn. do przystanków: Buczka/W. Pola lub Okrzei/ Jana Bosko lub Ceglana/ZSP nr 1,  przy czym czas dojazdu nie może być dłuższy niż 30 minut

lub

odległość pieszą, określoną według serwisu: http://maps.google.pl/ do Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Sikorskiego 18a lub do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ceglana 4 w Pile. ZSE – 750 M

ZSP – 600 M

·                     Czy Wykonawca zapewni pokoje z łóżkami (bez dostawek) dla 46 uczestników? TAK

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                 56,98 pkt.

Parametry techniczne        33,00 pkt.

RAZEM:                           89,98 pkt.

 

2)            UPHOTEL Sp. z o.o.

                Ul. Długa 13/1

                58-500 Jelenia Góra

                Całkowita cena netto:             158 400,00 zł

                Całkowita cena brutto:            158 400,00 zł

·         Czy Wykonawca zapewni uczestnikom minimum raz w tygodniu na kolację (zamiast sztuki mięsa) porcję ryby 200g, np. pstrąg, karp, dorsz? TAK

·         Czy Wykonawca zapewni uczestnikom podawanie na śniadanie warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych? NIE

·         Czy Wykonawca zapewni dostęp do wifi w pokojach dla wszystkich uczestników? TAK

·         Czy Wykonawca zapewni pokoje z łazienkami dla wszystkich uczestników? TAK

·         Położenie obiektu noclegowego Wykonawcy, w określonej strefie.

Należy podać odległość od 1 do 15 przystanków jazdy środkami komunikacji miejskiej (określonych według serwisu www.jakdojade.pl)  od obiektu, gdzie zapewnione jest zakwaterowanie, do Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Sikorskiego 18a lub do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ceglana 4 w Pile, tzn. do przystanków: Buczka/W. Pola lub Okrzei/ Jana Bosko lub Ceglana/ZSP nr 1,  przy czym czas dojazdu nie może być dłuższy niż 30 minut

lub

odległość pieszą, określoną według serwisu: http://maps.google.pl/ do Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Sikorskiego 18a lub do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ceglana 4 w Pile.

Hotel Hołubowski, ul. Orla 67

(Motylewo) 64-920 Piła

220 m od przystanku Al. Poznańska/Orla

8 przystanków i 27 minut drogi do przystanku Okrzei/.Jana Bosko

29 minut drogi do Ceglana 4

·                     Czy Wykonawca zapewni pokoje z łóżkami (bez dostawek) dla 46 uczestników? TAK

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                 60,00 pkt.

Parametry techniczne        20,00 pkt.

RAZEM:                           80,00 pkt.