Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu wraz z częściową rozbudową instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domach Studenckich 5 i 6 Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu P I–DS5 , P II-DS6

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/67/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40 %
Terminy
Termin składania ofert: 
07.08.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
07.08.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: pięć tygodni od daty podpisania umowy

Opis: 

 

AD/ZP/67/17                                                                                 Poznań  10.08.2017r.

 

                                                               OGŁOSZNIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  wykonanie remontu wraz z częściową rozbudową instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domach Studenckich 5 i 6  Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu

Pakiet I – Dom Studenta nr 5

Pakiet II – Dom Studenta nr 6.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.


Wybrana została oferta Państwa firmy.

     Pakiet I

PPHU TEL-POZ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

    61-022 Poznań

    Ul. Krańcowa 11

    Cena netto    216 000,00zł

    Cena brutto   233 280,00zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

 

     Pakiet II

PUH ELTOM

    Tomasz Kwiatkowski

    Os. Sarmackie 3

    62-020 Zalasewo

    Cena netto    215 502,00zł

    Cena brutto   232 742,16zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  17.08.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

1. PPHU TEL-POZ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

    61-022 Poznań

    Ul. Krańcowa 11

     Pakiet I

    Cena netto    216 000,00zł

    Cena brutto   233 280,00zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                                             60,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                      40,00 pkt.

Razem                                                                                                           100,00 pkt.

 

     Pakiet II

    Cena netto     222 000,00zł

    Cena brutto   239 760,00zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                                             58,20pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                      40,00 pkt.

Razem                                                                                                            98,20 pkt.

 

2. PUH ELTOM

    Tomasz Kwiatkowski

    Os. Sarmackie 3

    62-020 Zalasewo

 

 

    Pakiet I

    Cena netto    220 152,00zł   

    Cena brutto  237 764,16zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium cena                                                                             58,80 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                      40,00 pkt.

Razem                                                                                                            98,80 pkt.

 

     Pakiet II

    Cena netto    215 502,00zł

    Cena brutto   232 742,16zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

 

Ocena w kryterium cena                                                                             60,00 pkt.

Ocena w kryterium okres  gwarancji                                                      40,00 pkt.

Razem                                                                                                           100,00 pkt.