Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora PEMS do wyznaczania emisji związków toksycznych spalin wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

 

AD/ZP/65/17                                                                                                                     Poznań, dnia  16.08.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego

mobilnego analizatora PEMS do wyznaczania emisji związków toksycznych spalin wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:        16.08.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 600 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Przetarg unieważniony
Przetarg unieważniony - opis: 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora PEMS do wyznaczania emisji związków toksycznych spalin wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty 

 

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/65/2017
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
OKRES GWARANCJI-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
16.08.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
16.08.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

AD/ZP/65/17                                                                        Poznań, dnia  17-09-2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego

mobilnego analizatora PEMS do wyznaczania emisji związków toksycznych spalin wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:        16.08.2017 r.).

 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora PEMS do wyznaczania emisji związków toksycznych spalin wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty