przetarg nieograniczony na remont stolarki ppoż w DS. 5 i 6 oraz wykonania robót budowlanych dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na 2 części (pakiety).

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/63/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40 %
Terminy
Termin składania ofert: 
31.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
31.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Opis: 

AD/ZP/63/17                                                                                           

  Poznań 11.08.2017r.

 

 

                                                           OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na remont stolarki ppoż w DS. 5 i 6 oraz wykonania robót budowlanych dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na 2 części (pakiety).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta firmy:    Pakiet I  i  Pakiet II

                        Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

                        TEL-POŻ-SYSTEM-„ISKRA” sp z o.o.

                        ul. Krańcowa 11

                         61-022 Poznań

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  17.08.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

 Pakiet I

1 Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

    Cena brutto  1 482 530,75zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                  46,80 pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                  86,80pkt.

 

2. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno - Handlowo-Usługowe

    TEL- POŻ -SYSTEM- „ISKRA” sp. z o.o.

    ul. Krańcowa 11

    61-022 Poznań

    Cena brutto  1 160 476,70zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium – cena                             60,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji            40,00 pkt.

Razem                                                            100,00 pkt.

 

Pakiet II

1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

    Cena brutto  1 598 801,51 zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium – cena                             42,60  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji            40,00 pkt.

Razem                                                            82,60 pkt.

 

2. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

    TEL-POŻ-SYSTEM-„ISKRA” sp z o.o.

    ul. Krańcowa 11

    61-022 Poznań

    Cena brutto  1 244 704,24zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium – cena                             60,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji            40,00 pkt.

Razem                                                            100,00 pkt.

 

3. Przedsiębiorstwo ALMONT sp. z o.o.

    Ul. Obornicka 51a

    62-002 Suchy Las

     Cena brutto  1 133 520,00zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

 

Oferta  firmy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ).

 

UZASADNIENIE:

   Powodem odrzucenia oferty jest to, że Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie przewidział wszystkich koniecznych materiałów.

   Wykonawca przedstawiając wykaz materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia musi wskazać wszystkie niezbędne materiały tak, aby Zamawiający wybierając ofertę był pewien, że spełnia ona wszystkie wymagania SIWZ.

Przedstawiony przez Wykonawcę opis techniczny przedmiotu zamówienia tj., wykaz materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia nie zawiera: drzwi stalowych okleinowanych EIs 60, bramek ażurowych na schodach do piwnicy, cegły, cementu, gipsu szpachlowego, farb, tapet z włókna szklanego.

    Ponadto nie wykazano materiałów na wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją

oraz materiałów na wybudowanie jednostek napowietrzających-bunkrów.