Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę papierów kserograficznych oraz materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części (pakiety).

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/60/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena 60%
Termin dostaw 40% = 40pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
27.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
27.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

1.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach 4a i 4B do SIWZ.

2. Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin.

3.  Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin.

 

Opis: 

AD/ZP/60/13/5/17

Poznań, dnia 16.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH - Pakiet 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę papierów kserograficznych oraz materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części.

PAKIET 1 - Papiery kserograficzne

Politechnika Poznańska informuje, że Pakiet 1, w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego został rozstrzygnięty.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na Pakiet 1 firmie:
JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j
Ul. Marcelińska 96B/214
60-324 Poznań
Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 22.08.2017 r.


Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet 1 ofertę złożyły firmy:
1) Daxer
Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań
PAKIET 1 - PAPIERY KSEROGRAFICZNE
Całkowita cena netto: 259 650,00 zł
Całkowita cena brutto: 319 369,50 zł
Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): do 6 godzin
Kryterium oceny i waga:
Cena: 55,20 pkt.
Termin dostawy 40,00 pkt.
RAZEM: 95,20 pkt

2) JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j
Ul. Marcelińska 96B/214, 60-324 Poznań
PAKIET 1 - PAPIERY KSEROGRAFICZNE
Całkowita cena netto: 238 867,00 zł
Całkowita cena brutto: 293 806,41 zł
Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): do 6 godzin
Kryterium oceny i waga:
Cena: 60,00 pkt.
Termin dostawy 40,00 pkt.
RAZEM: 100,00 pkt

3) Firma Usługowo-Handlowa „Anna" Anna Białobrzycka
Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
PAKIET 1 - PAPIERY KSEROGRAFICZNE
Całkowita cena netto: 241 845,00 zł
Całkowita cena brutto: 297 469,35 zł
Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): 23 godziny
Kryterium oceny i waga:
Cena: 59,26 pkt.
Termin dostawy 20,00 pkt.
RAZEM: 79,26 pkt

4) „RODAN" Sp. z o.o.
Ul. Górecka 17, 60-201 Poznań
PAKIET 1 - PAPIERY KSEROGRAFICZNE
Całkowita cena netto: 259 350,00 zł
Całkowita cena brutto: 319 000,50 zł
Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): 24 godziny
Kryterium oceny i waga:
Cena: 55,26 pkt.
Termin dostawy 20,00 pkt.
RAZEM: 92,96 pkt

 

 

 

AD/ZP/60/11/5/17     

                                                                                                   Poznań, dnia 11.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU – Pakiet 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę papierów kserograficznych oraz materiałów biurowych w okresie 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części.

PAKIET 2 – materiały biurowe

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 2 niniejszego postępowania (pakiet 2 – dostawa materiałów biurowych), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, ponieważ w niniejszym postepowaniu na pakiet 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ treść złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ, w związku z czym oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2) ustawy PZP.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet 2 ofertę złożyły firmy:

1)            Daxer

                Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań

                PAKIET 2 – MATERIAŁY BIUROWE

                Całkowita cena netto:        266 834,50 zł

                Całkowita cena brutto:      328 206,44 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): do 6 godzin

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Daxer na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz.9. Zamawiający żądał segregatorów 4 ringowych o szerokości grzbietu 42mm, średnicy ringu 25mm i wymiarach 42x318x255. Zaproponowany przez firmę Daxer, wg. karty charakterystyki ,to segregator 4 ringowy o szerokości grzbietu 60mm,  wys.ringu 40mm i wymiarach 62x31x282 co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego,

Poz.20.Zamawiający żądał koszulki krystalicznej o wymiarach 232x306mm, zaproponowany przez firmę Daxer produkt ma wymiary 230x302mm co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz.82. Zamawiający żądał bloczku samoprzylepnego w kolorach: różowy, pomarańczowy, żółty, limonkowy i niebieski, zaproponowany przez firmę Daxer produkt o symbolu 654-6SS-EG występuje w kolorach: różowy, niebieski i pomarańczowy co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

 

2)            MIRANEX Sp. z o.o.

                Ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

                PAKIET 2 – MATERIAŁY BIUROWE

                Całkowita cena netto:        244 716,53 zł

                Całkowita cena brutto:      301 001,33 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): 6 godzin

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Miranex Sp. z o.o., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz.43. Zamawiający żądał dziurkacza z metalową dźwignią pokrytą tworzywem sztucznym, zaproponowany przez firmę Miranex dziurkacz posiada dźwignie metalową co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz. 72. Zamawiający żądał kopert C-4 i C-5 samoklejących z paskiem (SKp), zaproponowane przez firmę Miranex  koperty nie posiadają paska co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

 

3)            JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j

                Ul. Marcelińska 96B/214, 60-324 Poznań

                PAKIET 2 – MATERIAŁY BIUROWE

                Całkowita cena netto:        207 681,50 zł

                Całkowita cena brutto:      255 448,25 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): do 6 godzin

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz S.J. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz. 19. Zamawiający żądał koszulek A-4 groszkowych wykonanych z folii min 48 mic., zaproponowane przez firmę J.T.P. koszulki o grubości folii 40 mic. nie odpowiadają żądaniom Zamawiającego.

Poz.28. Zamawiający żądał ołówków automatycznych z grafitem 0,5 i 0,7 mm z mechanizmem amortyzującym grafit tzw. „cushion point”, zaproponowane przez firmę J.T.P. ołówki nie posiadaj takiego mechanizmu co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

4)            Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka

                Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

                PAKIET II – MATERIAŁY BIUROWE

                Całkowita cena netto:        227 039,05 zł

                Całkowita cena brutto:      279 258,03 zł

                Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): 23 godziny

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowane przez wykonawcę materiały biurowe są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co zostało ocenione na podstawie kart katalogowych produktów oraz próbek. Niezgodności występują w następujących pozycjach formularza cenowego:

Poz.43. Zamawiający żądał dziurkacza z  metalową dźwignią pokrytą tworzywem sztucznym, zaproponowany przez firmę ANNA dziurkacz posiada dźwignie metalową co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.

Poz.86. Zamawiający żądał powietrza sprężonego niepalnego, zaproponowane przez firmę ANNA powietrze sprężone jest wyrobem palnym co nie odpowiada żądaniom Zamawiającego.