Dostawa i wymiana parkingu przesuwnej ściany akustycznej NUESING PREMIUM CLASSIC z zastosowaniem zwrotnic elektrycznych z systemem sterowania oraz wykonaniem prac naprawczych i serwisowych wszystkich segmentów przesuwnej ściany akustycznej-w Auli CWPP.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/56/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Okres gwarancji - 20% = 20 pkt
Czas reakcji serwisu na awarię – 20% = 20 pkt
Terminy
Termin składania ofert: 
03.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
03.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od 5.08.2017r. do 15.09.2017r.

 

Opis: 

AD/ZP/56/1/17                                                                                       Poznań, dnia  05.07.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę parkingu przesuwnej  ściany akustycznej NUESING PREMIUM CLASSIC z zastosowaniem zwrotnic  elektrycznych z systemem sterowania oraz wykonaniem prac naprawczych i serwisowych wszystkich segmentów przesuwnej ściany akustycznej znajdującej się w Auli Magna Budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta firmy:

 

SOWAN INTERIOR SYSTEM SP. Z O.O.

Ul. Piłsudskiego 31/309

05-120 Legionowo

Cena netto: 217 728,00 zł

Cena brutto: 267 805,44 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Czas reakcji serwisu na awarię: do 7 dni roboczych

ocena oferty w kryterium:

 

·         Cena:                                                 60 pkt.

·         Okres gwarancji:                             20 pkt.

·         Czas reakcji serwisu na awarię:       0 pkt.

      łączna liczba punktów:                           80 pkt.

 

 

 

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Informujemy również, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 06.07.2017r.