Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach A1, A3, CW w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/55/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40 %
Terminy
Termin składania ofert: 
12.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
12.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Opis: 

AD/ZP/55/3/17                                                                                                                                 Poznań, dnia  20.07.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach A1, A3, CW w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

 

P.H.U. ROMI-BUD

Ul. Leśna 32

64-320 Niepruszewa

Cena brutto: 891 998,95 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

               

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 26.07.2017 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

1)            P.H.U. ROMI-BUD

                Ul. Leśna 32

                64-320 Niepruszewa

                Cena brutto: 891 998,95 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                 ocena oferty w kryterium:

                - cena:                                      60,00 pkt.

                - gwarancja:                           40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:    100,00 pkt.

 

2)            Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów

                Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

                Ul. Słowiańska 53C

                61-664 Poznań

                Cena brutto: 901 710,87 zł

                Okres gwarancji: 36 miesięcy

                 ocena oferty w kryterium:

                - cena:                                      59,35 pkt.

                - gwarancja:                           40,00 pkt.

                łączna liczba punktów:       99,35 pkt.