Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wsparcia technicznego oraz dostępu do aktualizacji oprogramowania wirtualizacyjnego wykorzystywanego przez Politechnikę Poznańską.

Komunikaty: 

informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/54/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA 60
Termin Płatności - 20
Termin Wykonania - 20
Terminy
Termin składania ofert: 
03.07.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
03.07.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin wykonania usługi w okresie od 15 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Opis: 

AD/ZP/54/6/7/17   

                                    Poznań, dnia 06.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia technicznego oraz dostępu do aktualizacji oprogramowania wirtualizacyjnego wykorzystywanego przez Politechnikę Poznańską.

 

Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

SANSEC Poland S.A.

ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż       12.07.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1.       Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

Cena brutto: 152 780,76 zł,

Cena netto: 124 212,00 zł,

Termin płatności:       28 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            52,96 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      92,96 pkt

2.       System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec

Cena brutto: 159 316,98 zł,

Cena netto: 129 526,00 zł,

Termin płatności:       28 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            50,79 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      90,79 pkt

3.       VOL Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena brutto: 151 900,00 zł,

Cena netto: 186 837,00 zł,

Termin płatności:       28 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            43,31 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      83,31 pkt

4.       SANSEC Poland S.A.

ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

Cena brutto: 134 849,83 zł,

Cena netto: 109 634,01 zł,

Termin płatności:       28 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            60,00 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      100,00 pkt

5.       SimplicITy Sp. z o.o.

ul. Aleje Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa

Cena brutto: 141 773,49 zł,

Cena netto: 115 263,00 zł,

Termin płatności:       28 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            57,07 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      97,07 pkt

6.       Indata Utilities S.A.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Cena brutto: 137 893,59 zł,

Cena netto: 112 108,61 zł,

Termin płatności:       29 dni kalendarzowych,

Termin wykonania: 3 dni robocze,

Okres gwarancji:         nie dotyczy.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                            58,68 pkt.

Termin płatności        20,00 pkt.

Termin wykonania     20,00 pkt.

RAZEM:                      98,68 pkt