Przetarg nieograniczony na praktyczne szkolenie samolotowe i szybowcowe,wynajem samolotów,zapewnienie instruktorów szkolenia lotniczego,wynajem infrastruktury lotniskowej oraz obsługę statków powietrznych.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/53/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 1 opisanego w Zał. A pkt. 2 – 15%
Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 2 opisanego w Zał. A pkt. 2 – 15%
Nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 3 opisanego w Zał. A pkt. 2 – 10%
Terminy
Termin składania ofert: 
26.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
26.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni.
Termin wykonania: 

Termin usługi – od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 10.07.2017 do 30.09.2020.

Opis: 

AD/ZP/53/1/17                                                                                      

 Poznań, dnia  03.08.2017r.

 

 

  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.


Wybrana została oferta firmy:

AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko – Kobylnica

62-006 Kobylnica

 

całkowita cena brutto 5 869 826,91 zł

cena brutto zamówienia podstawowego 2 499 053,42 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego 3 370 773,49 zł

 

termin usługi – od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 10.07.2017 do 30.09.2020 (zgodnie z warunkami SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

 

ocena oferty w kryterium:

 

·      cena:   60,00 pkt

·      nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 1 opisanego w Zał. A pkt. 2:      10,00 pkt

·      nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 2 opisanego w Zał. A pkt. 2:      15,00 pkt

·      nalot na silniku oferowanych samolotów – dla Zadania 3 opisanego w Zał. A pkt. 2:      10,00 pkt

 

łączna liczba punktów:      95,00 pkt

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Informujemy również, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż dnia 03.08.2017r.