Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest organizacja wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla emerytów i pracowników Politechniki Poznańskiej oraz współmałżonków na Dolny Śląsk i do Kotliny Jeleniogórskiej z jednodniowym wyjazdem do Czech.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/49/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Parametry techniczne - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
22.06.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
22.06.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

5.1.  Termin usługi:20-25 sierpień 2017r.

      2. Wyjazd 20 sierpnia 2017r. o godz. 7.00 z pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, powrót 25 sierpnia 2017r. w godzinach wieczornych na pl. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

 

Opis: 

AD/ZP/49/17                                                                         Poznań, 29.06.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyników

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla emerytów i pracowników Politechniki Poznańskiej oraz współmałżonków na Dolny Śląsk i do Kotliny Jeleniogórskiej,

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty. Wybrana została oferta  firmy:  UpHotel Sp. z o.o.

                                   58-500 Jelenia Góra

                                   ul. Długa 13/1

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 05.07.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

1.  Biuro Usługowo-Turystyczne

     „ATLANTIC”

35-073 Rzeszów,  pl. Wolności 12

Cena brutto: 48 400,00 zł,

Rok produkcji pojazdu - maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 30 pkt  - 2016r.

Czy Wykonawca zapewni, że pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe - maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 10 pkt.   -   tak

Ocena w kryterium cena                                                                                            52,80 pkt.

Ocena w kryterium – rok produkcji pojazdu                                                          30,00 pkt.

Ocena w kryterium – czy pojazd posiada luki bagażowe                                   10,00 pkt.

Razem                                                                                                                           92,80 pkt.

 

2. UpHotel Sp. z o.o.

    58-500 Jelenia Góra

    ul. Długa 13/1

    Cena brutto: 42 800,00zł,

Rok produkcji pojazdu - maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 30 pkt  - 2016r.

Czy Wykonawca zapewni, że pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe - maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 10 pkt.   -   tak

Ocena w kryterium cena                                                                                            60,00 pkt.

Ocena w kryterium – rok produkcji pojazdu                                                       30,00 pkt.

Ocena w kryterium – czy pojazd posiada luki bagażowe                                   10,00 pkt.

Razem                                                                                                                         100,00 pkt.