Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa dezynsekcji w budynkach Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/46/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Gwarancja wykonania usługi - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
07.06.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
07.06.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

1.  Realizacja zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.  Rozpoczęcie zabiegów dezynsekcji nie później niż 10 lipca 2017 r.

 

Opis: 

AD/ZP/46/11/3/17                                                                                                                        

Poznań, dnia 29.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę dezynsekcji w budynkach Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

 

Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

ABAPEST Zakład Deratyzacji, Dezynsekcji i Dezynfekcji Marian Michał Petelczyk

ul. Ludwika Rydygiera 13/112, 01-793 Warszawa

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 05.06.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1.       Pestokil Bartosz Kopczuk

ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg

Cena jednostkowa netto za jedno pomieszczenie za jeden zabieg: 90,00 zł

Cena jednostkowa netto za jedno pomieszczenie za jeden zabieg- po dokonaniu poprawy omyłki: 30,00 zł

Cena netto całości zamówienia: 69 300,00

Cena brutto całości zamówienia: 85 239,00 zł,

Okres gwarancji: 11 miesięcy,

Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę każdej z faktur.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                              58,00 pkt.

Gwarancja skutecznie wykonanej usługi:               0,00 pkt.

RAZEM:                                                                      58,00 pkt

 

2.       ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji

Marian Michał Petelczyk

ul. Ludwika Rydygiera 13/112, 01-793 Warszawa

Cena jednostkowa netto za jedno pomieszczenie za jeden zabieg: 29,00 zł

Cena netto całości zamówienia: 66 990,00

Cena brutto całości zamówienia: 82 397,70 zł,

Okres gwarancji: 36 miesięcy,

Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę każdej z faktur.

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                           60,00 pkt.

Gwarancja skutecznie wykonanej usługi:             40,00 pkt.

RAZEM:                                                                     100,00 pkt