Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru z częściową rozbudową w Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu, podziałem na 2 pakiety.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/45/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 % =60 pkt,
Okres gwarancji - 40%=40pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
30.05.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
30.05.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2017r.

 

Opis: 

         AD/ZP/45/17                                                                                                         Poznań  13.06.2017r.

 

 

                                           OGŁOSZENIE WYNIKÓW    

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  wykonanie remontu Systemu Sygnalizacji  Pożaru z częściową rozbudową  w Domach Studenckich  Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu

Pakiet I – Dom Studenta nr 5

Pakiet II – Dom Studenta nr 6.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta  firmy: PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

                                                           61-022 Poznań

                                                           ul. Krańcowa 11

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  14.06.2017r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna  firma:

 

 

1. PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o.

    61-022 Poznań

    Ul. Krańcowa 11

     Pakiet I

    Cena brutto  197 346,68zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   60,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                        100,00 pkt.

 

     Pakiet II

    Cena brutto  301 068,37zł

    Okres gwarancji - 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   60,00 pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                        100,00 pkt.