Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkol.

Komunikaty: 

 

AD/ZP/42/17                                                                                                                     Poznań, dnia  08.08.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

 

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:        08.08.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 530 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty.

 

 

Przetarg unieważniony
Przetarg unieważniony - opis: 

 

AD/ZP/42/17                                                                                                                     Poznań, dnia 10.08.2017r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:        08.08.2017 r.).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/42/2017
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
OKRES GWARANCJI-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
08.08.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
08.08.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Opis: 

 

AD/ZP/42/17                                                                                                                     Poznań, dnia 10.08.2017r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:        08.08.2017 r.).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego analizatora do pomiaru liczby cząstek stałych PN (Particle Number) w warunkach rzeczywistej eksploatacji maszyn/pojazdów silnikowych ze szczególnym uwzględnienie konstrukcji niskoemisyjnych wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zostało zamieszczone na stronie i w siedzibie Zamawiającego dnia : 10-08-2017r.