Przetarg nieograniczony-wykonanie instalacji wentylacji pożarowej w Domach Studenckich PP,przy ul.św.Rocha 11a i 11b w Poznaniu. Pakiet I–Dom Studenta nr 5, Pakiet II – Dom Studenta nr 6.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/40/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Okres gwarancji - 40%=40pkt.
Terminy
Termin składania ofert: 
15.05.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
15.05.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni.
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2017r.

 

Opis: 

AD/ZP/40/17                                                                                                Poznań  14.06.2017r.

                                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW PAKIET I

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie  instalacji wentylacji pożarowej w Domach Studenckich  Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu

Pakiet I - Dom Studenta nr 5

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta  firmy:

Bomax TEY Sp. z o.o.

    Ul. Szczepankowo

    61-313 Poznań

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 20.06.2017r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

                                                                            

1. Bomax TEY Sp. z o.o.

    Ul. Szczepankowo

    61-313 Poznań

    Cena brutto 1 079 459,00  zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   60,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40,00 pkt.

Razem                                                                         100,00 pkt.

 

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

    Cena brutto  1 092 750,00 zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   59,27  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                          99,27 pkt.

 

3. Konsorcjum, w składzie

1. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

     TEL-POŻ-SYSTEM-„ISKRA" sp z o.o.

     ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań

2. TKT Engineering

    Ul. Karpia 6, 61-619 Poznań

    Cena brutto  857 459,78zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

 

 Komisja proponuje  odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

UZASADNIENIE:

  Powodem odrzucenia oferty jest fakt, że przedstawiony przez Wykonawcę schemat przedstawia inne rozwiązania w stosunku do projektu bazowego. Zmiany dotyczą:

  • sposobu rozwiązania zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem - koncepcja Wykonawcy opiera się na zastosowaniu po jednej jednostce nawiewnej na każdą klatkę schodową
  • (i regulację wymaganego ciśnienia poprzez wyposażenie wentylatorów w przetwornice częstotliwości) oraz jednostki upustowej na dachach klatek,
  • ujednolicenia kryteriów prędkości na drzwiach ewakuacyjnych dla obu klatek,
  •  sposobu rozwiązania wentylacji pożarowej szybów windowych - Wykonawca zaproponował wyposażenie szybów windowych w układ oddymiania z mechanicznym nawiewem powietrza.

     Przedstawiony przez Wykonawcę  system jednopunktowego nawiewu jest technicznie realizowalny, jednak w przypadku budynków akademickich nr 5 i 6 problemem są dwie rzeczy: nie

ma możliwości większego otworowania oraz z uwagi na brak miejsca nie można wstawić większych jednostek nawiewnych. Już w istniejącej dokumentacji urządzenia wykorzystują maksymalnie kubaturę możliwą do wykorzystania.

Przyjęte rozwiązania dotyczące szybu dźwigowego dla potrzeb ekip ratunkowych nie jest zgodne z posiadaną ekspertyzą ochrony przeciwpożarowej.

         AD/ZP/40/17                                                                                                Poznań  14.06.2017r.

                                                       OGŁOSZENIE WYNIKÓW - PAKIET II

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie  instalacji wentylacji pożarowej w Domach Studenckich  Politechniki Poznańskiej przy ul. św. Rocha 11a i 11b w Poznaniu

Pakiet II - Dom Studenta nr 6.

  

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty.

Wybrana została oferta  firmy:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi  Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 20.06.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

                                                                          

1.  Bomax TEY Sp. z o.o.

    Ul. Szczepankowo

    61-313 Poznań

    Cena brutto  1 148 040,00 zł

     Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   57,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                         97,00 pkt.

 

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej

    61-664 Poznań,

    ul. Słowiańska 53C

    Cena brutto  1 092,750,00 zł

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Ocena w kryterium - cena                                   60,00  pkt.

Ocena w kryterium - okres gwarancji               40.00 pkt.

Razem                                                                        100,00 pkt.

3 Konsorcjum, w składzie

1. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

     TEL-POŻ-SYSTEM-„ISKRA" sp z o.o.

    ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań

2. TKT Engineering

 Ul. Karpia 6, 61-619 Poznań

    Cena brutto  857 459,78

    Okres gwarancji 36 miesięcy

Komisja proponuje  odrzucić  ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

UZASADNIENIE:

     Powodem odrzucenia oferty jest fakt, że przedstawiony przez Wykonawcę schemat przedstawia inne rozwiązania w stosunku do projektu bazowego. Zmiany dotyczą:

  • sposobu rozwiązania zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem - koncepcja Wykonawcy opiera się na zastosowaniu po jednej jednostce nawiewnej na każdą klatkę schodową (i regulację wymaganego ciśnienia poprzez wyposażenie wentylatorów w przetwornice częstotliwości) oraz jednostki upustowej na dachach klatek,
  • ujednolicenia kryteriów prędkości na drzwiach ewakuacyjnych dla obu klatek,
  •  sposobu rozwiązania wentylacji pożarowej szybów windowych - Wykonawca zaproponował wyposażenie szybów windowych w układ oddymiania z mechanicznym nawiewem powietrza.

     Przedstawiony przez Wykonawcę  system jednopunktowego nawiewu jest technicznie realizowalny, jednak w przypadku budynków akademickich nr 5 i 6 problemem są dwie rzeczy: nie ma możliwości większego otworowania oraz z uwagi na brak miejsca nie można wstawić większych jednostek nawiewnych. Już w istniejącej dokumentacji urządzenia wykorzystują maksymalnie kubaturę możliwą do wykorzystania.

Przyjęte rozwiązania dotyczące szybu dźwigowego dla potrzeb ekip ratunkowych nie jest zgodne z posiadaną ekspertyzą ochrony przeciwpożarowej.