Przetarg nieograniczony-Sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu,w ramach projektu„Czas zawodowców BIS–zawodowa Wielkopolska”.Projekt współfinansowany ze środków UE-EFS.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/29/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Parametry techniczne - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
05.05.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
05.05.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Termin usługi – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem lipca i sierpnia 2017 r.).

Opis: 

AD/ZP/29/8/2/17 

Poznań, dnia 05.06.2017 r.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

         Politechnika Poznańska informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

MSW Sp. z o.o. Sp.K.,

ul. Seweryna Mielżyńskiego 23, 61-725 Poznań

Oferta firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 06.06.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma:

1.       MSW Sp. z o.o. Sp.K.,

ul. Seweryna Mielżyńskiego 23,

61-725 Poznań

Cena netto: 283 611,11 zł,

Cena netto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej: 283 592,96 zł,

Cena brutto: 306 300,00 zł,

Cena brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej: 306 280,40 zł,

 

Parametry techniczne - podkryteria oceny ofert:

Czy Wykonawca zapewni uczestnikom minimum raz w tygodniu na kolację (zamiast sztuki mięsa) porcję ryby 200g, np. pstrąg, karp, dorsz?                          TAK

Czy Wykonawca zapewnieni uczestnikom podawanie na śniadanie warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych?                                         TAK

Czy Wykonawca zapewnieni dostęp do wifi w pokojach dla wszystkich uczestników?                    TAK

Czy Wykonawca zapewnieni pokoje z łazienkami dla wszystkich uczestników?                                               NIE

W jakiej strefie znajduje się obiekt?                              5 PRZYSTANKÓW

(Należy podać odległość od 1 do 15 przystanków jazdy środkami komunikacji miejskiej (MPK) od obiektu, gdzie zapewnione jest zakwaterowanie, do Politechniki Poznańskiej (do przystanków: Baraniaka lub Politechnika),  określoną  według serwisu: http://poznan.jakdojade.pl/, przy czym czas dojazdu nie może być dłuższy niż 30 minut.

Czy Wykonawca zapewni pokoje z łóżkami (bez dostawek)  dla 100 uczestników?          TAK.

 

L.p.

Podkryteria

Maksymalna ilość punktów

Ilość punktów w danym kryterium dla ofery nr 1

1

Zapewnienie uczestnikom zajęć specjalistycznych w laboratoriach minimum raz w tygodniu na kolację (zamiast sztuki mięsa) porcji ryby min 200g, np. pstrąg, karp, dorsz.

10

10

2

Zapewnienie uczestnikom zajęć specjalistycznych w laboratoriach podawanych na śniadanie warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych. Produkty opatrzone wspólnotowym lub krajowym oznakowaniem ekologicznym zostaną uznane za spełniające wymogi.

10

10

3

Zapewnienie dostępu do wifi w pokojach dla wszystkich uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach.

3

3

4

Zapewnienie pokoi z  łazienkami dla wszystkich uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach.

4

0

5

Lokalizacja obiektów przewidzianych przez wykonawcę do realizacji zamówienia maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium.

10

6

6

Zapewnienie pokoi z łóżkami (bez dostawek)  dla 100 uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach.

3

3

SUMA PUNKTÓW

40

32

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:      60,00 pkt.

Parametry techniczne      32 pkt.

RAZEM:                              92,00 pkt