Aktualności Politechniki Poznańskiej

Życzenia Świąteczne Rektora Politechniki Poznańskiej


Apel o pomoc dla Kurdystanu i Ukrainy

Szanowni Państwo, polecamy Waszej uwadze apele o pomoc dla ludności cywilnej Kurdystanu i Ukrainy.


Konkurs „Twoja przyszłość – Twój wybór”

Ogłaszamy Konkurs „Twoja przyszłość - Twój wybór" na film promujący Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Konkurs jest kierowany do studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej.

Przedmiotem Konkursu jest realizacja filmu promującego Wydział. Film ma zachęcić do studiowania na Wydziale potencjalnych kandydatów, jak również prezentować dotychczasowe osiągnięcia oraz bazę dydaktyczną i badawczo-naukową Wydziału a także życie studenckie i działalność w innych organizacjach i kołach naukowych, sposoby spędzania wolnego czasu itd. Odbiorcami filmu będą przede wszystkim kandydaci na studia i studenci na wszystkich kierunkach Wydziału. Nagroda Główna w Konkursie wynosi 1.500,00 PLN, wyróżnienie I- go stopnia 1.000,00 PLN i wyróżnienie II-go stopnia 500,00 PLN


Stypendia MNiSW na rok akademicki 2014/15 przyznane 12 studentom i 6 doktorantom PP.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 12 stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 dla studentów oraz 6 stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 dla doktorantów. Politechniki Poznańskiej. Szczegółowa lista pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.html


Sekrety Fizyki 2015 - zapraszamy na wykłady Wydziału Fizyki Technicznej

Już tradycyjnie zapraszamy uczniów szkół średnich na cykl wykładów organizowanych przez Wydział Fizyki Technicznej pt. "SEKRETY FIZYKI". Jest to cykl bardzo ciekawych wykładów m.in o falach akustycznych, wirującym świetle czy fizyce muzyki. 

Pierwszy wykład już 9 stycznia 2015 roku! Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona - polecamy rezerwację telefoniczną pod nr telefonu: 61 665 31 98 e-mail: dorota.golebiewska@put.poznan.pl

 


Konferencja MANUFACTURING - 95-lecie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Zapraszamy na IV międzynarodową konferencję naukowo-techniczną MANUFACTURING, którą - z okazji 95-lecia Wydziału - w dniach 08-10 grudnia 2014 roku w Poznaniu organizuje Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.   
Konferencja MANUFACTURING to integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym, szansa nawiązania współpracy z partnerami z przemysłu i biznesu oraz z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.


Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński został wybrany Prezesem Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu informuje, że na Sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 4 grudnia br. zostały wybrane władze Oddziału na nową kadencję 2015-2018.

Prezesem został wybrany jednogłośnie prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, a wiceprezesem prof. dr hab. Marek Świtoński, członek korespondent PAN.

 


Wolne miejsca na studiach podyplomowych dofinansowanych przez UE

Politechnika Poznańska zaprasza do studiowania na nowych, innowacyjnych kierunkach studiów podyplomowych dofinansowanych przez Unię Europejską. Nowoczesne programy nauczania dostosowane do aktualnych potrzeb rynku, stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji wiedzy w kluczowych dla gospodarki branżach.


Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.