Aktualności Politechniki Poznańskiej - Naukowcy

Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Miasto Poznań organizuje X edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Konkurs nosi nazwę „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską".


Naukowiec z PP laureatem programu LIDER

Z przyjemnością informujemy że dr inż. Andrzej Gessner z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania został laureatem programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Naukowiec z Politechniki Poznańskiej został wyróżniony za projekt „System selektywnego doboru komponentów w montażu obrabiarek".

Program LIDER został opracowany, by wspierać rozwój kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Pozwala on młodym uczonym - do 35 roku życia - uzyskać środki rzędu miliona złotych na swoje badania. Znaczący nacisk w programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz na stymulowanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1729,nagrody-dla-najwybitniejszych-m...


Zaprojektuj odrzutową grafikę - konkurs dla projektantów - zgłoszenia do 12 stycznia br.

ZAPRASZAMY: studentów przede wszystkim kierunków projektowych, graficznych, artystycznych i komunikowania oraz zawodowych projektantów do konkursu na grafikę poszycia nowego polskiego samolotu odrzutowego klasy family&business.  Flaris LAR 1 to konstrukcja unikalna w skali światowej, łącząca w sobie lekkość szybowca i prędkość odrzutowca. Został zaprojektowany z myślą o klientach, którzy mają wysokie wymagania wobec mobilności osobistej. Docelowo każdy z samolotów będzie pokryty indywidualnie zaprojektowaną grafiką wyrażającą osobowość właściciela. W związku z tym już dziś szukamy projektantów, którzy będą twórcami odrzutowej grafiki samolotów Flaris LAR1.

Materiały do projektowania, regulamin konkursu i inne informacje znajdziesz na stronie: www.flaris.pl/konkurs

Organizator: Metal-Master, producent samolotu Flaris LAR 1


Warsztaty "Mikroskopia i systemy wizyjne w badaniach materiałowych"

Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów (PUEPS) oraz firma Olympus Polska zapraszają na warsztaty:

MIKROSKOPIA I SYSTEMY WIZYJNE W BADANIACH MATERIAŁOWYCH, z użyciem mikroskopii przemysłowej, zdalnej kontroli wizualnej, badań ultradźwiękowych, badań z głowicą sektorową, badań prądami wirowymi, rejestracji sygnałów wideo dużych szybkości.

Warsztaty odbędą się w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, sala 230 II piętro, ul. Berdychowo 3, Politechnika Poznańska.

Zgłoś się już dziś: informacji udziela Małgorzata Piskorz, malgorzata.piskorz@put.poznan.pl, tel. (61) 647 59 32.

Więcej informacji w załączniku.


Więcej informacji

Zgłoszenia do programu "Staż Sukcesem Naukowca" do 31 maja 2012

Naukowcy, którzy chcieliby skorzystać ze stażu w wybranym wielkopolskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie mogą wziąć udział w programie "Staż Sukcesem Naukowca". Zgłoszenia do jego drugiej edycji można przesyłać do 31 maja.

Program ma łączyć wiedzę naukowca i potencjał przedsiębiorcy oraz pomóc w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw. Jest okazją do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą pracownicy naukowi zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej.

Staż może potrwać od jednego do sześciu miesięcy. W tym czasie stażysta powinien przepracować 100 godzin na rzecz przedsiębiorstwa. Za każdy miesiąc otrzyma wynagrodzenie, które jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie www.wielkopolskie.ssn.paip.pl.


Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pn. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pn. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie.


Zgłoszenia do konkursu "Primus Inter Pares"

Trwają zgłoszenia do konkursu na najlepszego polskiego studenta oraz doktoranta "Primus Inter Pares", a także dla najlepszych studentów w danej dziedzinie nauk - "Primus Ekspert".

Konkurs promuje naukę, pracę w ruchu studenckim i doktoranckim, wolontariat, działalność charytatywną i osiągnięcia w kulturze oraz sporcie. Umożliwia wyróżnienie najbardziej aktywnych, którzy osiągają sukcesy w nauce i pracują na rzecz środowiska akademickiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.primus-inter-pares.pl


Seminarium dla studentów Politechniki Poznańskiej - 24 maja 2011

Seminarium odbyło się 24 maja 2011r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali nr 122 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Piotrowo 5.  Organizatorem spotkania była firma Dalkia Poznań S.A.
Tematy wiodące seminarium:

  • Kocioł na biomasę - nowa inwestycja dla aglomeracji poznańskiej
  • Miasto zrównoważonego rozwoju - zgodne z zasadami europejskiego pakietu klimatycznego

Na seminarium miało miejsce ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską oraz wręczenie dyplomów i nagród.

 

s

 


Projekt "Akademickie NGO" - spotkanie organizacyjne - 25 maja 2011

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu w środę 25.05. o godz. 11.45 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, ul. Piotrowo 5, sala 122.

Na spotkania zapraszamy szczególnie osoby zaangażowane w organizacjach - kołach, stowarzyszeniach, fundacjach - które działając na lub przy uczelniach. W trakcie spotkania omówione zostaną cele projektu oraz korzyści, jakie uzyskają organizacje w nim uczestniczące.

Realizatorem projektu "Akademickie NGO. Organizacje pozarządowe na uczelniach" jest Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur. Patronat honorowy nad projektem objęli Ich Magnificencje Rektorzy poznańskich państwowych uczelni wyższych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem: www.gaudeamusigitur.pl


"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

1 stycznia 2011 roku Urząd Miasta Poznania rozpoczął realizację projektu pt.: "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach".
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych z terenu województwa wielkopolskiego zainteresowanych odbyciem płatnych staży w przedsiębiorstwach.

Głównym celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez realizowane staże projekt będzie wspierał rozwój pracy badawczej pracowników naukowych oraz umożliwi konfrontację z możliwościami i potrzebami wielkopolskich przedsiębiorstw.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/naukowiec.


Doktorat Honoris Causa dla profesora Sławomira Gzella - 1 grudnia 2010r.

W dniu 1 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 11oo  odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. arch. Sławomirowi GZELLOWI wybitnemu specjaliście w dziedzinie architektury i urbanistyki. Uroczystość miała miejsce w Sali Posiedzeń Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5.


Medale dla PP na Światowej Wystawie Innowacji BRUSSELS INNOVA – Brussels Eureka Contest!

W dniach  18-20 listopada 2010 r. na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, „Eureka Contest 2010" pośród licznych opracowań polskich i zagranicznych, prezentowane były innowacje oraz wynalazki opracowane na Politechnice Poznańskiej.

Udział w wystawie przyniósł Politechnice Poznańskiej znaczące sukcesy, gdyż każde ze zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań znalazło uznanie w oczach szacownego Jury!


IT Academic Day - 9 listopada 2010

9 listopada 2010 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w sali nr 8, odbyła się konferencja IT Academic Day.

Więcej informacji http://itad.pl/


Konkurs o Nagrodę ABB

Rusza 8. edycja Konkursu o Nagrodę ABB. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących sięzaawansowanymi technologiami.


Konkurs "Pierwszy krok we własny biznes" - II edycja

Im się udało - teraz czas na CIEBIE!

Masz innowacyjne pomysły? Marzysz o ich urzeczywistnieniu? A może chciałbyś założyć własną firmę, a czujesz że ciągle brak ci wiedzy i umiejętności by ją poprowadzić? Spokojnie! Właśnie dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy BEZPŁATNY program szkoleniowo-doradczy „Pierwszy krok we własny biznes".


Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Szanowni Państwo!

Miasto Poznań organizuje VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem, obronione w latach 2009-2010. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 265 lub 266 do 15 listopada 2010 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.


Prof. Jacek Błażewicz - członkiem rzeczywistym PAN

27 maja br. prof. dr hab. Jacek Błażewicz z Instytutu Informatyki PP został wybrany członikiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej


Studenci Politechniki Poznańskiej wygrali konkurs na najlepszy pomysł biznesowy!

27 maja br. podczas II Targów Przedsiębiorczości Akademickiej w Poznaniu rozstrzygnięto konkurs na najlepszy pomysł biznesowy. Główną nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobyli Tomasz Janik i Dominik Łuczak z Politechniki Poznańskiej.

Konkurs zorganizowany został przez NTPP i ECDF w ramach projektu „WIEDZA DO BIZNESU!".


Sukces Politechniki w AeroDesign!

Ekipa Politechniki Poznańskiej zajęła szóste miejsce w światowym konkursie AeroDesign w USA, w klasie Regular (w gronie 44 drużyn) i czwarte miejsce w klasie Micro (w gronie 11 drużyn).

www.aerodesign.com.pl


Projekt "WIEDZA DO BIZNESU!" - konkurs na pomysł biznesowy

Myślisz o własnej działalność gospodarczej i chciałbyś zaprezentować swoje plany na szerszym forum? Weź udział w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy w ramach projektu „WIEDZA DO BIZNESU!”. Do 7 maja br. Nickel Technology Park Poznań czeka na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych.


Projekt "WIEDZA DO BIZNESU! - promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce"

Rusza „WIEDZA DO BIZNESU! - kontynuacja projektu „STARTup your life!"

Gdzie zdobyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości? Jak przekuć w sukces własny pomysł biznesowy? Jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawno-księgowych? Na te oraz wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź uczestnicząc w rozpoczynającym się w marcu br. projekcie „WIEDZA DO BIZNESU!", realizowanym przez Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego oraz Nickel Technology Park Poznań.


Konferencja InterTech 2010 - 19-21 maja 2010

W dniach 19-21 maja 2010r. odbędzie się ogólnotechniczna konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym „III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2010", dedykowana dla młodych naukowców.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły www.intertech.put.poznan.pl


Wykład prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - 7.03.2010

7 marca br. (niedziela) o godz. 17:00 w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu (ul. Święty Marcin 87) odbędzie się spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzym Buzkiem. Wykład otwarty p.t. ”Odrodzenie ducha – budowa wolności” będzie skierowany głównie do ludzi młodych. Wydarzenie zostanie połączone z koncertem w wykonaniu Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Spotkanie odbędzie się w przeddzień Kongresu Samorządowego z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego, inaugurując Kampanię Społeczną „Rok Samorządności”. Organizatorem spotkania jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa młodzież, studentów oraz wszystkich zainteresowanych.


"Pierwszy krok we własny biznes"

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym programu szkoleniowo-doradczego "Pierwszy krok we własny biznes"


Srebrny medal dla naukowców z Politechniki Poznańskiej

Naukowcy z Poznania zdobyli srebrny medal za opracowanie nowej metody uzyskiwania paliw odnawialnych z olejów roślinnych na Międzynarodowych Targach Wynalazków Paryż 2009. Metoda została opracowana przez naukowców z Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem dr inż. Ireneusza Miesiąca oraz przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych pod kierownictwem mgr Pawła Frąckowiaka.


Nagroda Siemensa

Nagrodę Promocyjną Siemensa w czternastej edycji konkursu o Nagrodę Siemensa przyznano dr. inż. Bartoszowi Firlikowi z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pod tytułem „Wpływ stanu zużycia profili szyn oraz geometrii toru na bezpieczeństwo jazdy lekkiego pojazdu szynowego.” Gratulacje.


Nagroda dla Lidera Pracy Organicznej

Nagrodę Lidera Pracy Organicznej otrzymał prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Rektor Politechniki Poznańskiej.


Złote Medale MTP dla Politechniki Poznańskiej

Medale przyznane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ramach targów INNOWACJE -TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2009