Aktualności Politechniki Poznańskiej - Konferencje

The 1st International Congress on Thermodynamics - 4-7 września 2011

The 1st International Congress

on Thermodynamics

www.ict2011.put.poznan.pl

Address:

Poznan University of Technology

Faculty of Working Machines and Transportation

Chair of Thermal Engineering

ul. Piotrowo 2

60-965 Poznań

4 - 7 September 2011

P o l a n d


"Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura..." - 1-2 września 2011

Konferencja

"Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje.
Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje"

1-2 września 2011

w Bibliotece Politechniki Poznańskiej.

http://library.put.poznan.pl/konf_2011.html


II Kongres Mechaniki Polskiej - 29 sierpnia-2 września 2011

Organizatorzy II Kongresu Mechaniki Polskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych w Polsce rozwojem mechaniki i sprzężonymi z nią polami do udziału w jego obradach. Kongres odbędzie się na Politechnice Poznańskiej w dniach 29.8 - 2.9.2011 r. i jest współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Politechnikę Poznańską przy merytorycznym wsparciu Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Jest kontynuacją idei spotkań naukowych mechaników polskich zapoczątkowanej przed trzema laty w Warszawie.

Zasadniczymi celami II Kongresu Mechaniki Polskiej są:

  • przedstawienie aktualnego stanu badań w dziedzinie szeroko rozumianej mechaniki materiałów i konstrukcji,
  • poddanie analizie relacji środowiska naukowego z gospodarką i transferem technologii w zakresie mechaniki i dyscyplin z nią związanych,
  • dokonanie przeglądu problematyki związanej z kształceniem w dziedzinie mechaniki.

Więcej informacji na stronie Kongresu

www.kmp2011.put.poznan.pl


IX Konferencja Chromatograficzna - 26-29 czerwca 2011

IX Konferencja Chromatograficzna, Chromatografia? To przecież codzienność!

26-29 czerwca 2011, Poznań

Zapraszamy do udziału w IX Konferencji Chromatograficznej, która odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2011 r. w Poznaniu. Konferencja jest wspólnym projektem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitetu Chemii Analitycznej PAN a organizowana przez Zakład Chemii Organicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Strona konferencji: http://9chromatograficzna.konferencja.org


KKRRiT 2011 - 8–10 czerwca 2011

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji 2011
Poznań, 8 – 10 czerwca 2011
Politechnika Poznańska

Organizator

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechniki Poznańskiej
Sekretariat KKRRiT 2011
Katedra Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska
ul. Polanka 3
60-965 Poznań
tel.: (61)6653930
fax: (61)6653823

e-mail: kkrrit@et.put.poznan.pl
internet: http://kkrrit.et.put.poznan.pl/


2nd International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors - 12-16 czerwca 2011

Tematyka konferencji dotyczy kondensatorów elektrochemicznych (materiały elektrodowe, zjawiska na granicy faz elektroda/elektrolit, układy symetryczne, asymetryczne i hybrydowe, praktyczne zastosowania).

Konferencja organizowana jest na Wydziale Technologii Chemicznej a komitetowi organizacyjnemu przewodniczy prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak.
Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.
Gorąco zapraszamy do udziału !

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://www.iseecap2011.put.poznan.pl

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
Politechnika Poznańska
Zakład Zakład Elektrochemii Stosowanej
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 061 665 3632
faks 061 665 25 71
e-mail: Elzbieta.Frackowiak@put.poznan.pl


International Conference on Quantum Metrology 2011 - 11-13 maja 2011

Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki zorganizowała międzynarodową konferencję:

„International Conference on Quantum Metrology 2011”

w dniach 11-13 maja 2011r.

Szczegółowe informacje http://www.kwant.et.put.poznan.pl/index.html


Light 2011-Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku - 17-19 maja 2011

Light 2011 Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku.
17 -19 Maj 2011, Poznań, Polska

Organizatorzy:
Wessex Institute of Technology (WIT), W. Brytania
Politechnika Poznańska (PP), Polska

Sponsorowana przez:
WIT Transactions on the Built Environment

Wiecej informacji na: www.wessex.ac.uk/light2011


InterTech 2011- 18-20 maja 2011

Środowisko doktorantów Politechniki Poznańskiej we współpracy z władzami Uczelni oraz Uczelnianym Samorządem Doktorantów organizuje w Poznaniu ogólnotechniczną konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym „IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2011", dedykowaną dla młodych naukowców.


Więcej informacji

XV Seminarium " Projektowanie Mechatroniczne" - 20 maja 2011

XV Seminarium "Projektowanie Mechatroniczne" odbędzie się 20 maja 2011r.

Program:

CZĘŚĆ I: Centrum Wykładowo - Koneferncyjne PP, ul. Piotrowo 2, sala 053

8.30 Otwarcie seminarium i powitanie gości

9.00-9.30  - A. Auguściński "15 lat mechatroniki na Wydziale MRiT PP" 

9.30-10.00  - prof. M.Dudziak " Proces projektowania w mechatronice"

Prezrwa kawowa

10.30-11.00  - prof. W Nawrocki "Czujniki i systemy elektroniczne w pojazdach"

11.00-11.20 -  T. Kazimieruk "Wybrane aspekty technologiczne procesu automatyzacji w odniesieniu do produkcj jednostkowej"

11.20-11.40  - J. Rutkowski "GPS w sterowaniu urządzeniami mobilnymi"

Przerwa kawowa

12.15-13.00 sesja studencka

K. Bagiński "Modelowanie i symulacja komputerowa wykonawczych układów robota ortotycznego"

F. Stefański "Koncepcja i symulacje sterowania wysięgnikiem hydraulicznym z wykorzystaniem kinematyki odwrotnej"

K. Żurowski "Wykorzystanie technologii rapid prototyping; przykłady zastosowań"

B. Paruszewski "Stanowisko dydaktyczne prezentujące istotę działania układów load sensing w hydraulice siłowej"

Po zakończeniu obrad przejazd do Zakładów Mechanicznych Kazimierczuk przy ul. Dzrewińskiej

CZĘŚĆ II: Zakłady Mechaniczne Kazimieruk

14.00-14.30 lunch

14.30-17.00 zwiedzanie zakładu przy ul. Jeleniogórskiej


„Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice” - 11-13 kwietnia 2011

XVI Konferencji Naukowa
„Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice"

Poznań, 11-13 kwietnia 2011

Konferencja ZKwE organizowana jest od 1996 roku przez Instytut Elektrotechniki i Elektroni­ki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Objęta jest patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE - Poland Section. Merytoryczny nadzór nad ZKwE sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. dr inż. Stanisław Bolkowski, i Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski.
Celem konferencji jest prezentacja zastosowań istniejącego oprogramowania komputerowego oraz własnych oryginalnych programów z zakresu: modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowych i inżynierskich w obszarze elektrotech­niki. Tematyka konferencji obejmuje inżynierię elektryczną, zastosowanie informatyki w technice oraz problematykę związaną z dydaktyką, kształceniem i informacją naukową w elektrotechnice.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji ZKwE 2011.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.iee.put.poznan.pl/zkwe


Sensitive approach to water in urban planning, landscape design and architecture - 15-16 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,

W dniach 15 i 16 kwietnia 2011 roku Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej wspólnie z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk zorganizował drugą Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Woda w krajobrazie miasta” zatytułowaną: SENSITIVE APPROACH TO WATER IN URBAN PLANNING, LANDSCAPE DESIGN AND ARCHITECTURE. Konferencja poświęcona była problemom zagospodarowania dolin rzecznych w miastach oraz planowania i projektowania obszarów miejskich w sposób uwzględniający przyrodniczy i kulturowy potencjał wody.

Dziękujemy za udziału w konferencji.

 

Anna Januchta-Szostak

- kurator konferencji


XX Poznańskie Konwersatorium Analityczne - 28-29 kwietnia 2011

Jubileuszowe XX Poznańskie Konwersatorium Analityczne
„Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków"
,

odbędzie się w Poznaniu w dniach 28 - 29 kwietnia 2011 roku.

 

Organizatorami konwersatorium są: Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Konwersatorium poświęcone będzie analizie śladowej, metodom przygotowania próbek analitycznych, technikom instrumentalnym oraz walidacji procedur analitycznych.
Przed Konwersatorium, w dniu 27 kwietnia 2011roku, planowana jest jednodniowa Sesja Naukowa poświęcona setnej rocznicy otrzymania nagrody Nobla w dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską-Curie.


The First European Teletraffic Seminar - 14-16 lutego 2011

The 1st European Teletraffic Seminar (ETS) was held at the Poznań University of Technology, Poland. The ETS comes into being as an extension of the Polish German Teletraffic Symposium which was initiated in 2000, and the Nordic Teletraffic Seminar which was initiated in 1977, with kind support of French Teletraffic Community. European Teletraffic Seminar is going to be a series of international seminars providing a forum for discussions between researchers, practitioners, young scientist, and students interested in teletraffic - a discipline covering phenomena in control and transport of information within communication and computer networks. Topics of the 1st ETS cover the subjects related to teletraffic issues in next generation and new generation networks, e.g. Future Internet; architectures, technology, and operation of modern telecommunication and computer networks; broadband and mobile communication systems; integration of a broad spectrum of services; computer and communication systems applications; methods and tools for networks and services modeling; networks and services planning; forecasting and management; performance evaluation, etc.

http://ets2011.et.put.poznan.pl/


14 grudnia 2010r. Konferencja Rozwijamy skrzydła kariery - współpraca Politechniki Poznańskiej z przedsiębiorcami.

14 grudnia 2010 (wtorek) w godzinach 10:00 -14:00 w World Trade Center Poznań, przy ul. Bukowskiej 12 odbyła się konferencja pt. Rozwijamy skrzydła kariery - współpraca Politechniki Poznańskiej z przedsiębiorcami.

Podczas konferencji podsumowano drugą edycję staży studenckich realizowanych w ramach projektu „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej", której efekty stanowią zachętę dla przedsiębiorców i studentów - potencjalnych uczestników kolejnych edycji. Przedstawione zostały pozytywne rezultaty realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pokazano jak Politechnika Poznańska odpowiada na oczekiwania rynku pracy. Wskazano również korzyści płynące ze współpracy uczelni z przedsiębiorcami.
W konferencji wzięły udział Władze Politechniki Poznańskiej, Pracodawcy, Studenci oraz Pracownicy Uczelni zaangażowani w projekt, a także Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Konferencja współfinansowana została przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy program konferencji poniżej.
Kontakt: Monika Jakubiak, tel. 61 6475841, monika.jakubiak@put.poznan.pl.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom!


MANUFACTURING 2010 - 24–26 listopada 2010

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MANUFACTURING 2010 - "Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją", odbyła się w dniach 24 – 26.11.2010 w Poznaniu.


Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji - 17-19 listopada 2010

"Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji" to piąta konferencja zorganizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Odbyła się w dniach 17-19 listopada 2010 roku. Szczególny nacisk położony został na problematykę praktyczną z obszaru logistyki, produkcji i zarządzania. Głównym zagadnieniem poruszonym w tym roku było "Innowacje w logistyce i produkcji – nowe koncepcje, rozwiązania, style, modele i metody".

Strona konferencji: http://konferencja.logistyka-produkcja.pl/


IT Academic Day - 9 listopada 2010

9 listopada 2010 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w sali nr 8, odbyła się konferencja IT Academic Day.

Więcej informacji http://itad.pl/


Konferencja Metnet Annual Seminar 2010 Poznan - 11-12 października br.

Metnet Annual Seminar 2010 Poznan, 11 i 12 października 2010 r.

W dniach 11-12 października 2010 roku w Poznaniu, w salach Urzędu Prezydenta Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 odbyła się konferencja Metnet Annual Seminar 2010 organizowana przez Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz grupę Metnet.

Strona konferencji: http://www3.hamk.fi/metnet/Poznan%202010/programme.html


Konferencja Naukowa WAPP 15-16 października 2010

Celem III konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie na forum środowisk naukowych, instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji zawodowych, problemów urbanistycznych, architektonicznych i społecznych towarzyszących procesom inwestycyjnym zachodzącym w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym miast poddawanych presji gospodarki rynkowej i uniwersalizmowi rozwiązań architektonicznych.


Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia - 18 października 2010

Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia", odbyło się 18 października 2010r. w Politechnice Poznańskiej.


7th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics - 19-22 września 2010

Koncefencja 7th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics odbędzie się w dniach 19-22 września 2010.

Szczegółowe informacje http://sites.google.com/site/7thsymposium2010/


4th International Conference on Managing Enterprise of the Future - 16-17 września 2010

Koncefencja 4th International Conference on Managing Enterprise of the Future - odbędzie się w dniach 16-17 września 2010 roku.

Szczegółowe informacje http://www.me.put.poznan.pl/mef


Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - 8-10 września 2010

Zapraszamy do wzięcia udziału w Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 8 do 10 września 2010 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza. Komitetowi Honorowemu przewodniczy Wicepremier Waldemar Pawlak.


VIII Niemiecko-Polskie Kolokwium w Rostoku - 17-21 sierpnia 2010

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już VIII Niemiecko-Polskim Kolokwium, które dobędzie się w dniach 17-21 sierpnia 2010 roku.

Cykliczne Kolokwia odbywające się zamiennie w Polsce i w Niemczech są poświęcone problematyce socjalno-bytowej studentów i służą wymianie doświadczeń pomiędzy obu krajami. Dzięki takim spotkaniom zyskuje się lepszą perspektywę i ogląd na wiele spraw nierozerwalnie związanych z życiem akademickim.

Dodatkowe informacje http://www.studentenwerke.de/pol/kol2010.asp


5th International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP'10 - 16-20 lipca 2010

5th International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP'10 - 16-20 lipca 2010

W dniach 16-20 lipca 2010 roku odbędzie się 5th International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP'10. Miejscem sympozjum jest Malta. Współprzewodniczącymi są tradycyjnie prof. Bogdan T. Maruszewski z Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, prof. Wolfgang Muschik z Technische Universitaet Berlin i prof. Andrzej Radowicz z Politechniki Świętokrzyskiej, a także tym razem prof. Joseph Grima z University of Malta.

Strona konferencji: http://www.trecop.put.poznan.pl


8th International Symposium of High Temperature Air Combustion and Gasification - 5-7 lipca 2010

W dniach 5-7 lipca 2010 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja 8th International Symposium of High Temperature Air Combustion and Gasification (8HiTACG) organizowana przez Laboratorium Technologii Gazowych Politechniki Poznańskiej.


IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010 - 28 czerwca do 2 lipca 2010

W Poznaniu, w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2010 roku, odbędzie IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010 pod patronatem honorowym J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adama Hamrola. Organizatorami konferencji są: Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcje współprzewodniczących IV KKN pełnią profesorowie R. Czajka (PP), F. Stobiecki (IFM PAN) i S. Jurga (UAM).


Konferencja Trinity Capital Business Network - 25-26 czerwca 2010

Serdecznie zapraszamy Państwa na odbywającą się w dniach 25 - 26 czerwca 2010 w Poznaniu w Hotelu World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12, kolejną konferencję Trinity Capital Business Network. Celem projektu Trinity Capital Business Network jest edukacja oraz integracja środowiska inwestorów i przedsiębiorców. Konferencja Trinity Capital Business Network dedykowana będzie tematyce pozyskiwania kapitału na rozwój firmy, jak również wskaże prywatnym inwestorom możliwości inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa. Prelekcje prowadzone są przez specjalialistów z najbardziej doświadczonych polskich i zagranicznych firm oraz instytucji doradczych. Podczas konferencji przedsiębiorcy uzyskają praktyczne informacje, między innymi w jaki sposób skutecznie pozyskać kapitał na rozwój przedsiębiorstwa.

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki czemu udział w konferencji dla osób zarejestrowanych jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na www.tcbn.pl

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt na adres: konferencje@tcbn.pl

Zespół Trinity Capital Business Network


III Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych (KKNTPD) - 21-23 czerwca 2010

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 'III Krajowej Konferencji Naukowej - Technologie Przetwarzania Danych (KKNTPD)', która odbędzie się w Poznaniu w dniach od 21 do 23 czerwca 2010 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2, Poznań.

Organizatorem konferencji jest Instytut Informatyki Politechniki Poiznańskiej.

Strona konferencji http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/