Aktualności Politechniki Poznańskiej - Wydarzenia

Stanowisko w Bibliotece Politechniki Poznańskiej dla studentów z niepłnosprawnościami

STANOWISKO jest dedykowane studentom i kandydatom z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu, aby zapewnić komfortowe warunki do kształcenia na poziomie studiów wyższych. Jest ono wyposażone w sprzęt specjalistyczny i wspomagający. Zakup sprzętu został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (program "PITAGORAS 2007") oraz Fundusz Rehabilitacji Społecznej Politechniki Poznańskiej.


Program Innovate - pomysły na biznes

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej został partnerem Programu Innovate - inicjatywy skierowanej do studentów ostatnich lat studiów, absolwentów i młodych przedsiębiorców, którzy mają innowacyjny pomysł biznesowy oparty na technologii Oracle. Celem Programu jest stworzenie efektywnego środowiska, w którym autorzy najlepszych projektów otrzymają szansę na ich zrealizowanie i osiągnięcie komercyjnego sukcesu – fundusze do 3 milionów dolarów, wiedzę technologiczną i biznesową, pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej.


IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ogłasza IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12. Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Politechniki Poznańskiej nieruchomość o powierzchni działki 1454 m2 położona w Poznaniu, nr działki 32/2, obręb Łazarz, arkusz mapy: 32, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą  KW nr PO1P/00203452/0 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem śródmiejskiej kamienicy o funkcji dydaktyczno - biurowej (916,7 m2 ) oraz niewielkich rozmiarów parterowym budynkiem pomocniczym (96,9m2 ).


II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Politechniki Poznańskiej nieruchomość o powierzchni działki 1454 m2 położona w Poznaniu, nr działki 32/2, obręb Łazarz, arkusz mapy: 32, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00203452/0 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem śródmiejskiej kamienicy o funkcji dydaktyczno - biurowej (916,7 m2 ) oraz niewielkich rozmiarów parterowym budynkiem pomocniczym (96,9m2 ).


Dofinansowanie Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Ośrodek Przetwarzania Informacji poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach działania Infrastruktura Szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podłąj decyzję o udzieleniu dofinansowania dla projektu pt. "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej". Gratulacje!

Czytaj więcej


"Pierwszy krok we własny biznes"

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym programu szkoleniowo-doradczego "Pierwszy krok we własny biznes"


Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym

Dzień 24 grudnia br. (czwartek) jest w naszej Uczelni dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.


Politechnika Poznańska ogłasza rekrutację uzupełniającą na niestacjonarne studia II stopnia

Uwaga: Poniższe terminy dotyczą wyłącznie rekrutacji uzupełniającej.

Termin składania dokumentów w Dziekanatach: od 17.09.2009 r. do 05.10.2009 r., rozmowa kwalifikacyjna: 06 października 2009 r., ogłoszenie wyników: 07 października 2009 r., opłata rekrutacyjna: 85 zł (120 zł, w przypadku kierunku Architektura i Urbanistyka), wpłata na konto odpowiedniego Wydziału.


Więcej informacji

Przedłużona rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia

Uwaga Kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia!

Informujemy, że rejestracja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia została przedłużona do 17 września br.

 


Więcej informacji

II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 40

Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Politechniki Poznańskiej nieruchomość o powierzchni działki 1234 m2 położona w Międzyzdrojach, nr działki 23, obręb 0021 – Międzyzdroje 21, KW nr 21567 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu. Nieruchomość jest częściowo zabudowana budynkiem kamienicy w zwartej zabudowie miejskiej, o łącznej powierzchni użytkowej 668,50 m2.


Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia - przerwa w łączności z serwisem Ksantypa

W dniach 28-30.08.2009 r. mogą nastąpić przerwy w łączności z stroną główną Politechniki Poznańskiej oraz stroną rejestracji elektronicznej kandydatów KSANTYPA.
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy w poniedziałek 31.08.2009 r.


Więcej informacji

Politechnika Poznańska ogłasza rekrutację uzupełniającą

  • na stacjonarne studia pierwszego stopni: edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, elektrotechnika, matematyka
  • na stacjonarne studia drugiego stopnia: techniczne zastosowania internetu

Więcej informacji


Więcej informacji

Informacja dla kandydatów nie zakwalifikowanych na żaden ze wskazanych przez siebie kierunków studiów

Uwaga Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej!
Szanowny Kandydacie!
Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany na żaden ze wskazanych przez siebie kierunków studiów możesz jeszcze ubiegać się o zakwalifikowanie na wybrane kierunki studiów.

Szczegóły: www.put.poznan.pl/rekrutacja/22072009460


Więcej informacji