Aktualności Politechniki Poznańskiej - Relacje z wydarzeń

Targi Edukacyjne w Poznaniu - 15-17 marca 2013

Serdecznie zapraszamy Kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej na Targi Edukacyjne w Poznaniu, które odbędą się 15-17 marca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie prezentowana będzie oferta edukacyjna naszej Uczelni.

Godziny otwarcia:

  • Piątek 10.00 – 18:00
  • Sobota 10.00 – 18.00
  • Niedziela 10.00 – 16.00

 Lokalizacja:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
pawilony 7A i 8

Wstęp na Targi Edukacyjne, Salon Wyposażenia Szkół  oraz targi Książka dla Dzieci i Młodzieży jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://edukacja.mtp.pl/



Forum Gospodarcze PP - relacja

Zakończyło się pierwsze pilotażowe Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej.

Celem Forum było stworzenie platformy dialogu między naukowcami mającymi pomysły, rozwiązania, technologie, a biznesmenami i przedsiębiorcami poszukującymi nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania firm. Wśród uczestników Forum znaleźli się naukowcy PP oraz przedstawiciele kilkudziesięciu firm i przedsiębiorstw.


Uroczyste przekazanie sprzętu od Fundacji Aleksandra von Humboldta

Politechnika Poznańska otrzymała od Fundacji Aleksandra von Humboldta sprzęt dydaktyczny o wartości ponad 15 tys. euro. Oficjalnego przekazania dokona Konsul Generalny Niemiec - dr Gottfried Zeitz. Beneficjentem przekazanego daru jest stypendystka Fundacji prof. dr hab. inż. Ewa Stachowska.

Uroczystość odbyła się 14 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.


Spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Gulińskim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab inż. Tomasz Łodygowski serdecznie dziękuje przedstawicielom środowiska naukowego Miasta Poznania za udział w spotkaniu z prof. dr hab. Jackiem Gulińskim - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęconemu problematyce transferu technologii i komercjalizacji wyników badań w kontekście finansowania badań i innowacji (2014-2020).

Spotkanie odbyło się we wtorek 18 grudnia br. o godz. 13.00 na terenie Politechniki Poznańskiej, Kampus Warta, ul. Piotrowo 2, w Bibliotece, sala 53 (parter).

W programie zaprezentowane zostały wypowiedzi:

- Pana Ministra zatytułowane "Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań szkół wyżśzych w kraju - stan obecny, ograniczenia, możliwości i wyzwania",

- Przedstawicieli firmy Volkswagen Poznań nt. dotychczasowej współpracy ze środowiskiem naukowym Miasta Poznania.


Obchody 20-lecia współpracy pomiędzy FH Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) a PP - 22 listopada

Politechnika Poznańska  i Ostfalia High School of Applied Sciences - przykład najefektywniejszej współpracy międzynarodowej.

Taka współpraca międzyuczelniana to ewenement w skali zarówno Polski jak i Niemiec. Zaczęła się w 1988 r. i trwa do dzisiaj. W opinii władz obu uczelni jest to przykład najefektywniejszej współpracy międzynarodowej. Jej wynikiem są wspólne badania naukowe (ostatnie dotyczące m.in. zastosowania optycznego czujnika pomiarów zawartości spalin w cylindrze silnika spalinowego); na tej współpracy skorzystało kilkuset studentów i pracowników - osiągając kierownicze pozycje w przemyśle i nauce.

Została nawet nominowana do nagrody za wybitne zasługi dla niemiecko-polskiej współpracy uniwersyteckiej (Herausragende leistungen in der deutsch-polnischen Hochschulkooperation) - przyznawanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radę Rektorów Wyższych Szkół Niemieckich.

Obchody odbyły się w dniu 22 listopada 2012r., w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.


Otwarcie konsulatu RPA - 9 listopada 2012

W dniu 9 listopada Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce pan dr Ted Pekane wraz z Wicewojewodą Wielkopolskim panem Przemysławem Pacią otworzyły Konsulat Honorowy Republiki Południowej Afryki w Wielkopolsce z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (Piotrowo 2).

Konsulem Honorowym jest pan Czesław Fiedler, przedsiębiorca z Poznania absolwent Politechniki. Pan Konsul będzie się zajmował promocją współpracy gospodarczej z RPA, zapewnieniem stałej obecności RPA w ważnych wydarzeniach gospodarczych, społecznych i politycznych w Wielkopolsce. Monitorowaniem wzajemnych stosunków Polska - RPA na terenie Wielkopolski oraz zapewnienie dobrej współpracy z lokalnymi władzami politycznymi i samorządowymi.

W Uroczystości wzięli udział m. in. Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Politechnikę reprezentował Kanclerz  dr inż. Janusz Napierała a uroczystość prowadził literaturoznawca, Profesor UAM dr hab. Jerzy Koch.


Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie - relacja z konferencji

„Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie"

17-18 września 2012, Politechnika Poznańska

 

 

We wrześniu odbyła się na Politechnice Poznańskiej konferencja „Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego - Rektora Politechniki Poznańskiej, przy współpracy przedstawicieli Katedry Techniki Cieplnej, Instytutu Silników Spalinowych oraz projektu „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej."

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechnik Poznańskiej, następnie głos zabrał Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas dwudniowej konferencji prelekcje o tematyce lotniczej wygłosiło siedemnastu prelegentów reprezentujących instytucje z kraju i zagranicy. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.

W trakcie konferencji nastąpiło również uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Konferencja wzbogacona została sesją plakatową, ilustrującą referaty zamieszczone w publikacji konferencyjnej.  Szansę do zaprezentowania się miały również przedsiębiorstwa związane z branżą lotniczą.

Dla wszystkich gości konferencyjnych otwarte zostały drzwi laboratoriów Politechniki Poznańskiej: Katedry Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych. Zorganizowana została również prezentacja samolotów bezzałogowych, Mobilnego Centrum Dowodzenia oraz modele SAE Aero Design.

Konferencja była kontynuacją otwarcia na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu „Era inżyniera" specjalności lotniczych: Silniki lotnicze i Transport lotniczy na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu.

 


Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 - 10 października 2012

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013, odbyła się 10 października 2012 r. o godz. 11.00 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Poznań, ul. Piotrowo 2.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej, przekazujemy przesłanie prof. Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do przedstawicieli środowiska akademickiego.

Wszystkim gościom dziękujemy za udział w uroczystości. A wszystkim studentom Politechniki Poznańskiej przypominamy treść ślubowania, o którym warto pamiętać podczas roku akademickiego:

ŚLUBOWANIE

Świadomy obowiązków studenta Politechniki Poznańskiej, ślubuję uroczyście:

- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,

- dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni,

- przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej i przepisów obowiązujących w Uczelni.

 

Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ z inauguracji.

Zapraszamy również do zapoznania się z wykładem inauguracyjnym pt. Energetyka jądrowa - autorstwa prof. dr. hab. inż. Janusza Wojtkowiaka, dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.


Noc Naukowców 2012 już za nami!

Szósta europejska Noc Naukowców już za nami. 28 września br. mury Politechniki Poznańskiej przekroczyło ponad 30 tys. gości, którzy brali udział w przygotowanych przez naszych naukowców pokazach, warsztatach i konkursach.

Jak co roku liczne tłumy przybyły na widowisko dr inż. Adama Buczka Fizyka Aqua Show, pokazujące ciekawe eksperymenty fizyczne w prosty i zrozumiały dla wszystkich sposób.

Dużą publiczność zebrały Chemia Open Air i Mapping - organizowany po raz pierwszy na Politechnice Poznańskiej.

W Bibliotece Technicznej można było poddać swoje pismo analizie psychografologicznej, lakować listy, pisać gęsim piórem. Na Pikniku Lotniczym odbył się pokaz silników lotniczych, a na odważnych czekał symulator lotów Fregata. Wśród nowości wielką popularnością cieszyła się „Podróż w hełmie", warsztaty z modelowania 3 D - „Design Center". Dla studentów i miłośników gier nie tylko komputerowych odbyły się Juwenalia Naukowe: Polibuda Gaming Zone.

Do stałych atrakcji programu Nocy Naukowców należały już imprezy w laboratoriach m.in.: Festiwal Wysokich Napięć, Laboratorium Zimna, Zmierzyć niemierzalne...Swoich wiernych wielbicieli mają już Pokaz Mody oraz Bitwa nad Wartą.

Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy zorganizowane przez naukowców Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w budynku przy ulicy Polanka.

W Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej brało udział prawie 250  naukowców.

Łącznie we wszystkich ośrodkach organizujących Noc Naukowców w Poznaniu udział wzięło 55 tys. osób.

Zobacz galerię nocy naukowców na www.nocnaukowcow.pl oraz na http://www.facebook.com/NocNaukowcowPoznan

 

 


Spotkanie władz Uczelni z ministrami Kurdystanu – 25 września 2012

W dniu 25 września 2012 r. w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Politechniki Poznańskiej miało miejsce spotkanie ministrów Regionu Kurdystanu oraz władz Uczelni. Gośćmi byli Minister Planowania p. Ali Sindi, Minister Mieszkalnictwa i Rekonstrukcji p. Kamaran Ahmed Abdullah i Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce p. Ziyad Raoof. Z boku Uczelni udział wzięli Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska  oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof nadzw. PP. Podczas spotkania odbyła się prezentacja Uczelni, dyskusja, zwiedzanie budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki a także Mobilnego Centrum Dowodzenia.


Poznański Salon Maturzystów - 10-11 września 2012r.

Już po raz szósty Politechnika Poznańska zaprosiła wielkopolskich licealistów na Poznański Salon Maturzystów Perspektywy, który odbył się w dniach 10-11 września w jej Centrum Wykładowo-Konferencyjnym.

Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2012 jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, w ramach której we wrześniu odbywa się 18 Salonów w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Rok temu w kampanii Salon Maturzystów uczestniczyło ponad 200 tysięcy młodych ludzi. Salon w Poznaniu odwiedziło wówczas ok. 19 tys. gości.

http://www.salonmaturzystow.pl/2012/poznan-10-11-IX


VI FESTIWAL SZTUKI LUDOWEJ i WESELE ROSYJSKIE w CWK – 25 sierpnia 2012

VI FESTIWAL SZTUKI LUDOWEJ i WESELE ROSYJSKIE w CWK - 25 sierpnia 2012 

VI Festiwal Sztuki Ludowej odbył się w dniach 20-26.08.2012.

Kulminacyjnym wydarzeniem imprezy było WESELE ROSYJSKIE z udziałem autentycznej Pary Młodej, studentów Politechniki Poznańskiej - Marty Grudziak i Radosława Korzec. Odbyło się ono w piątek, 25 sierpnia br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP o godz. 18.00.

Relacja FOTO

http://uroczystosci.put.poznan.pl/2012/08/festiwal-sztuki-ludowej-vi-edy...


Wystawa Muzeum Techniki i Motoryzacji - 3 lipca 2012r.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol wraz z Dziekanem Wydziału Architektury dr. hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. nadzw.; Dziekanem Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu dr. hab. inż. Markiem Idziorem, prof. nadzw. oraz Prezesem Automobilklubu Wielkopolski Panem Robertem Werle otworzyli wystawę projektów koncepcyjnych Muzeum Techniki i Motoryzacji dla Miasta Poznania opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wystawie projektów towarzyszył pokaz dawnych automobilów udostępnionych przez Muzeum Techniki i Motoryzacji.

Spotkanie odbyło się we wtorek 3 lipca 2012 o godzinie 18:00 w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2 w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ.


56. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956r. - 27 czerwca 2012r.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Poznańskiej złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą studentów Politechniki Poznańskiej poległych w "Powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956r."

Uroczystość odbyła się 27 czerwca 2012r. o godz. 11.00 w gmachu Rektoratu naszej Uczelni.


26 czerwca 2012 - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Dydaktyczne oraz otwarcie Centrum Mechatroniki

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej oraz otwarcie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii miało miejsce 26 czerwca br. na terenie Kampusu Warta w Poznaniu.

Program uroczystości:

  • godz. 13.00 Wręczenie medali i odznaczeń państwowych pracownikom Politechniki Poznańskiej - ZDJĘCIA
  • godz. 15.00 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej - ZDJĘCIA
  • godz. 15.30 Otwarcie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii - ZDJĘCIA
  • godz. 16.00 Poczęstunek

Piszą o nas:

http://www.epoznan.pl/news-news-33403-Politechnika_wmuruja_kamien_pod_Ce...

http://www.lepszypoznan.pl/2012/06/22/polibuda-bedzie-miala-nowy-budynek...

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1115,odznac...


Politechnika Poznańska wybrała Prorektorów na kadencję 2012-2016

Na prorektorów Politechniki Poznańskiej na kadencję 2012-2016 zostali wybrani:

- dr hab. Jacek GOC, prof nadzw. PP - prorektor ds kształcenia

- prof. dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA - prorektor ds. nauki

- prof. dr. hab. inż. Jan ŻUREK - prorektor ds. współpracy z gospodarką

- dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI, prof. nadzw. PP - prorektor ds. edukacji ustawicznej.

Wybory odbyły się w dniu 18 kwietnia 2012r. w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym PP, przy ul. Piotrowo 2, w Poznaniu.


WYSTAWA „MAROKO OKIEM ARCHITEKTA” - 4-18 czerwca 2012

Do 18 czerwca br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym (ul. Piotrowo 2) trwa wystawa poplenerowa „Maroko okiem architekta". Prezentowane prace  to efekt  wyjazdu studentów Wydziału Architektury PP do północnej Afryki.

http://uroczystosci.put.poznan.pl/2012/06/wystawa-oko-na-maroko/

Zapraszamy!


Dni Politechniki Poznańskiej 2012 - 16-18 maja 2012

DNI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 16-18 maja 2012

Program:

PROMOCJA DOKTORSKA I HABILITACYJNA

16 maja, godz.: 11.00, Aula Magna, Centrum Wykładowo - Konferencyjne PP

OTWARCIE WYSTAWY ARCHITEKTOUR MALBORK 2012

16 maja, godz.:13.00, Centrum Wykładowo - Konferencyjne PP

OTWARCIE WYSTAWY LINORYTÓW ARETY FEDAK W RAMACH UKRAIŃSKIEJ WIOSNY

16 maja, godz.:18.00, Centrum Wykładowo - Konferencyjne PP

DZIEŃ SPORTU

17 maja, godz.:9.00, KAMPUS PIOTROWO

RODZINNY PIKNIK PRACOWNICZY

18 maja, godz.: 17.00, Centrum Wykładowo - Konferencyjne PP


Dziewczyny na politechniki - 26 kwietnia 2012r.

26 kwietnia br. (czwartek) po raz piąty miała miejsce akcja „Dziewczyny na Politechniki". Akcja ma na celu propagowanie technicznych uczelni wśród pań. W jej ramach organizowane są kampanie medialne i promocyjne skierowane do dziewczyn, które planują rozpocząć studia na technicznej uczelni. Na naszej uczelni studiuje 27% pań ale liczymy, że „ Dziewczyny na Politechniki" przyciągną ich więcej. Wydarzeniu towarzyszyło szereg imprez, spacer po laboratoriach, konsultacje dotyczące kierunków kształcenia a także życia studenckiego po godzinach. Chcieliśmy w ten sposób pokazać kobiecą twarz Politechniki Poznańskiej.

W pogramie przewidziane były między innymi pokazy, warsztaty, zwiedzanie laboratoriów, stoiska informacyjne.

Miejsce: Centrum Wykładowo Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań

http://www.facebook.com/DziewczynyNaPolitechnikiPoznan

Zobaczcie koniecznie KOBIECĄ TWARZ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ (konkurs fotograficzny w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki) - Zapraszamy na naszą stronę facebookową:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.393456460688492.93920.377032758997529&type=1

Zapraszamy na ogłoszenie wyników: 26 kwietnia br. godz. 10.00 Aula Magna.


Profesor Tomasz Łodygowski Rektorem PP na kadencję 2012-2016

Rektorem Politechniki Poznańskiej na kadencję 2012 - 2016 został wybrany prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Wybory odbyły się w dniu 21 marca 2012 r. w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym, przy ul. Piotrowo 2, w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ z wyborów.


Kolejne zwycięstwo koszykarzy PP!

Koszykarze AZS Politechniki Poznańskiej, w pierwszym meczu drugiej rundy play-off pokonali Open Florentynę Pleszew 82:81 (22:17 - 24:19 - 20:20 - 16:25).

Punkty dla AZS-u zdobyli: Tomasz Gierwazik 10; Filip Kowalewski 6; Paweł Hybiak 20; Maciej Rostalski 4; Michał Szydłowski 18; Tomasz Baszak 16; Paweł Stankiewicz 6;Szymon Łyżwa 2.

Dla pleszewian jest to pierwsza porażka w tym sezonie ligowym.

Stan rywalizacji - 1:0 dla AZS Politechniki Poznańskiej.

Kolejne spotkanie w środę 25 kwietnia br. o godzinie 19:30 w hali UAM przy ul. Zagajnikowej.


Zwycięstwo koszykarzy AZS PP

W meczu ćwierćfinałowym play-off II ligi koszykówki mężczyzn drużyna AZS Politechniki Poznańskiej wygrała z Korsarzem Gdańsk! Po pierwszej kwarcie nasi koszykarze prowadzili 26:8, a do przerwy 64:28. Ostatecznie wygrali 104:66.

Gratulujemy!


XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Politechnice Poznańskiej - 29 marca 2012r.

Dnia 29.03.2012 w murach Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu odbył się kolejny POLIFESTIWAL czyli szereg wykładów i atrakcji skierowanych zarówno do młodych adeptów nauki jak i tych starszych, pragnących rozszerzyć horyzonty o kolejne zagadnienia z zakresu przedmiotów ścisłych.

Dziękujemy za udział w imprezie.

Szczegółowe informacje 

http://uroczystosci.put.poznan.pl/2012/03/poznanski-festiwal-nauki-i-sztuki-politechnika-poznanska-%E2%80%93-edycja-xv/


Więcej informacji

„Aktywny Europejczyk 2011” – nagroda dla PP

Politechnika Poznańska zwyciężyła w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011"  w kategoriach:

  • - Kapitał ludzki, V Priorytet - projektem Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe oraz
  • - Turystyka i kultura, VI Priorytet - projektem Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej PP w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski

Konkurs „Aktywny Europejczyk 2011" organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs miał na celu wyłonienie najaktywniejszych beneficjentów, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


XVI Targi Pracy PP - 13-14 marca 2012

13-14 marca 2012 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym i Bibliotece Technicznej odbyły się XVI Targi Pracy Politechniki Poznańskiej. Podczas Targów była możliwość odwiedzenia stoisk i porozmawiania z przedstawicielami blisko 60 firm i instytucji. Odbyły się też warsztaty i wykłady, m.in.: „Jak rozpoznać odpowiedzialnego pracodawcę? CSR w GK PBG”; „Innowacyjne technologie przy budowie stadionów na Euro 2012”, „Budżet, termin, jakość – praktyczne aspekty zarządzania inwestycją budowlaną”, „Z-wave – inteligentne budynki przyszłość, dostępne już dziś”.

Szczegóły

http://www.targipracy.put.poznan.pl/


Radio AFERA wyróżnione pamiątkowym medalem WOŚP

8 marca, w Teatrze Capitol w Warszawie, na uroczystej gali z okazji dwudziestu lat grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak wręczył zasłużonym współpracownikom Orkiestry jubileuszowe, pamiątkowe medale.

Jeden z nich otrzymało radio Afera - jedyna nadająca w eterze studencka stacja wyróżniona w ten sposób. Uroczystość nie była nawet w jednej trzeciej tak sztywna i dostojna jak dwa powyższe zdania - i całe szczęście, bo przecież w Orkiestrze zupełnie nie o to chodzi.

Ciesząc się bardzo z tego wyróżnienia, zapraszamy już teraz na przyszły rok do aferowego wośpowego namiotu. Bo nawet jeśli w grudniu nastąpi  ten zapowiadany od dawna koniec świata, to przecież Orkiestra - i Radio Afera wraz z nią - mają zamiar grać dłużej.


Umowa PP z firmą Budimex na budowę Centrum Dydaktycznego WTCH

W dniu 5 marca 2012 roku Politechnika Poznańska podpisała umowę z firmą Budimex SA. Tym samym zakończył się etap wyboru głównego wykonawcy robót budowlanych dotyczących kolejnego obiektu dydaktycznego współfinansowanego ze środków europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Politechnika Poznańska uzyskała dofinansowanie na poziomie 87 milionów złotych na realizację inwestycji pod nazwą Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej.

Politechnika Poznańska dysponując jednym z najlepszych w Polsce Wydziałów Technologii Chemicznej, dla sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na kadry techniczne w tej dziedzinie podjęła w roku 2007 decyzję o budowie budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (CDWTCh).


Nagroda burmistrza Wolsztyna dla Rektora PP profesora Adama Hamrola

W dniu 6 marca br. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol odebrał z rąk burmistrza Miasta Wolsztyna Andrzeja Rogozińskiego „Nagrodę za Promowanie i Wkład w Rozwój Miasta i Gminy Wolsztyn".

Nagroda Burmistrza Wolsztyna jest uhonorowaniem osób, firm i instytucji, które poprzez swoje działania znacząco wpływają na rozwój i promowanie miasta i gminy Wolsztyn.

Czytaj dalej


Targi Edukacyjne w Poznaniu - 3-5 luty 2012

Szanowni Kandydaci,

Serdecznie dziękujemy za obencość na Targach Edukacyjnych w Poznaniu, które odbyły się 03-05 lutego 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas targów zaprezentowana została oferta edukacyjna Politechniki Poznańskiej. Więcej informacji na stronie: http://edukacja.mtp.pl/


III Bal Nadwarciański - 4 luty 2012

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 4 lutego 2012 w gościnnych progach Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, odbył się już III Nadwarciański Bal Karnawałowy.
Tym razem goście zostali zabrani do Ameryki, do Nowego Orleanu- stolicy totalnego luzu -THE BIG EASY/ jak mówią Amerykanie/.
Goście zostali przeniesieni w czas nowoorleańskiego karnawału, w świat dixielandu i przybliżono im atmosferę portowych knajpek i barów przy Burbon Street, gdzie można było posłuchać muzyków z całego świata grających jazz, salsę, rocka czy bluesa.

Szczegółowe informacje

http://uroczystosci.put.poznan.pl/2011/11/nadwarcianski-bal-karnawalowy/