Otwarcie Zatoczki Matematycznej Instytutu Matematyki PP_FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP