Jubileusz 70-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP