Doktorat Honoris Causa dla profesora Wiesendangera_FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP