Wykład prof. dr Asunción Gómez-Pérez - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP