Delagacja I3TO na PP_FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP