XLII Zjazd Fizyków Polskich - FOTO

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP