Wykład otwarty prof. Klausa von Klitzinga - FOTO

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP