Wykład otwarty noblisty dr Erwina Nehera - ZDJĘCIA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji