Absolutorium 2013 - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP