60-LECIE CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNUKACJI - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP