DHC dla Prof. dr. inż. JANUSZA RAJSKIEGO - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP