Posiedzenie Senatu oraz Promocja doktorska i habilitacyjna - FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP