I Forum Gospodarcze 2013_FOTORELACJA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP