56. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956r. - ZDJĘCIA

FOT. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP