Aktualności Politechniki Poznańskiej

Drzwi Otwarte na Wydziale Architektury

Plakat

Prowadzący i studenci zapraszają na Drzwi Otwarte Wydziału Architektury PP. 20 luty 2010 r. godz. 10.00-18.00, ul. Nieszawska 21 budynek D. W programie prezentacje prac studentów i możliwość porozmawiania z wykładowcami i studentami.

Czytaj dalej


Nagroda za pracę dyplomową

Praca dyplomowa autorstwa mgr. inż. Marcina Grzegorza Szuberta absolwenta Wydziału Informatyki i Zarządzania PP otrzymała drugą nagrodę w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki. Gratulacje.


Zmarł Profesor Andrzej Krysztafkiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 stycznia 2010 r. zmarł

prof. dr hab. Andrzej KRYSZTAFKIEWICZ

kierownik Zakładu Technologii Chemicznej PP

specjalista w dziedzinie technologii chemicznej
w zakresie technologia chemiczna nieorganiczna

W trakcie swojej długoletniej pracy sprawował funkcje dyrektora
i zastępcy dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej.

W osobie Zmarłego straciliśmy wybitnego naukowca, wspaniałego dydaktyka i przyjaciela młodzieży,
prawego i życzliwego człowieka.

Rektor i Senat
Politechniki Poznańskiej

 


IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

W grudniu 2009r. odbyło się wręczenie nagród w IX Edycji Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. O nagrodę w konkursie ubiegały się najlepsze prace dyplomowe o profilu mechanicznym obronione w roku akademickim 2007/2008. Wśród laureatów znalazł się absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej  Maciej Nowak. Otrzymał on wyróżnienie II stopnia za pracę „Modelowanie, konstrukcja i technologia ślimaków transportujących o zmiennym skoku i zarysie" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Ptaszyńskiego.

    W gronie prac zakwalifikowanych do finałowego etapu znalazły się także prace czterech innych dyplomantów z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - prace: Witolda Jakuszka Stanowisko testowe przemysłowego nośnika danych typu RFID", Daniela Ciesielskiego Konstrukcja i sterowanie głowic oświetlających lokale rozrywkowe", Grzegorza PitteraKonstrukcja automatycznego robota mobilnego"- wszystkie trzy prace wykonane pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Mileckiego oraz praca Łukasza BocheńskiegoKonstrukcja stołu obrotowego indeksowego z krzywą walcową" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Ptaszyńskiego.

Kwalifikacje do X Edycji Konkursu trwają do 30 kwietnia 2010r.


Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 w Poznaniu? - Głosuj!

Drodzy Studenci!

Miasto Poznań ubiega się o organizację 2. Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku przy wsparciu m.in. naszej Uczelni. Rywalizujemy z chińskim miastem Nanjing. To ogromna szansa na organizację kolejnego wielkiego wydarzenia w Poznaniu oraz promocję na całym świecie. Zachęcamy wszystkich do wyrażenia poparcia dla idei organizacji Igrzysk w stolicy Wielkopolski poprzez: www.facebook.com/poznan2014 oraz www.poznan2014.org/pl/sign-to-support/.


Dofinansowanie Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Ośrodek Przetwarzania Informacji poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach działania Infrastruktura Szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podłąj decyzję o udzieleniu dofinansowania dla projektu pt. "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej". Gratulacje!

Czytaj więcej


I nagroda w woj. wielkopolskim i lubuskim

Małgorzata Niespodziana z Działu Spraw Naukowych Politechniki Poznańskiej zajęła I miejsce w konkursie na najciekawszy pomysł związany z działaniami zwiększającymi udział polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE. Gratulujemy pomysłu!


"Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020" - debata

Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania zaprasza społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej na debatę poświęconą tezom środowiskowego projektu "Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020". Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2010r. o godz. 14.00 w Auli UAM. Projekt zaprezentuje prof. Jarzy Woźnicki, Przewodniczący Komitetu Sterującego i Zespołu Wykonawców Strategii.