Aktualności Politechniki Poznańskiej

Medal "Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej" dla profesora Matarazzo

Dnia 8 grudnia br. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej" profesorowi Benedetto Matarazzo z Uniwersytetu w Katanii.

Profesor Benedetto Matarazzo współpracuje z naukowcami z Instytutu Informatyki, w szczególności z profesorem Romanem Słowińskim. Na kanwie współpracy powstało wiele publikacji uznanych w dziedzinie Badań Operacyjnych i Matematyki Stosowanej. Współpraca ta przyczyniła się do rozwoju naukowego wielu pracowników Instytutu Informatyki PP, jak również  z Uniwersytetu w Katanii.


Zmienia życie. Otwiera umysły. Erasmus+ w ramach AWT®

W dniach 2 i 3 grudnia 2015 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Projekt stanowi składowy element szerszej uczelnianej inicjatywy pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej® (AWT®) i prowadzony jest w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Z efektów projektu będą mogły skorzystać wszystkie wydziały na Politechnice Poznańskiej.


Mecenasi skarbów słowa

3 grudnia podczas III Sesji Mecenatu Skarbów Słowa Jego Eminencja Ksiądz Prymas Polski Wojciech Polak wręczył prof. Bogdanowi Maruszewskiemu zaszczytny tytuł „Miłośnika Skarbów Słowa".

Tytuł „Miłośnika Skarbów Słowa" przyznawany jest osobistościom, które wspierają stworzenie archiwum cyfrowego ksiąg metrykalnych Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. To prawdziwy "dom skarbów słowa": słowa, zawartego w setkach tysięcy kart dokumentów, listów, ksiąg. Dzięki wsparciu finansowemu dzieła te są poddawane procesowi konserwacji.

Tytułem „Miłośnika Skarbów Słowa" wyróżniony został również profesor Richard Hetnarski, emerytowany profesor Wydziału Inżynierii Mechanicznej Rochester Institute of Technology.

Profesor Hetnarski nie tylko wspiera gnieźnieńskiej Archiwum Archidiecezjalne. W ubiegłym roku przekazał naszej Uczelni 11-tomowe dzieło "Encyclopedia of Thermal Stresses".

Encyklopedia, współtworzona przez wybitnych w swych dziedzinach specjalistów, której posiadaniem poszczycić się mogą jedynie nieliczne biblioteki, jest bardzo rzetelnym i aktualnym kompendium wiedzy dotyczącej naprężeń termicznych. Stanowi cenne źródło informacji i dla tych, którzy poszukują zwięzłej informacji, i dla tych, którzy zechcą ją potraktować jako punkt wyjścia do dalszych badań.


Absolwenci Wydziału Elektrycznego PP wśród laureatów konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono laureatów nagród w XXV edycji konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego.

Wśród laureatów znaleźli się absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej:

  • Nagroda I

    Jacek Sapała, Politechnika Poznańska - Wyznaczanie przyrostów temperatury oleju, w układzie chłodzenia (ON-AN), transformatora dystrybucyjnego średniej mocy, promotor: dr inż. Bolesław Bródka

  • Nagroda III

    Marcin Grabowski, Politechnika Poznańska - Starzenie materiałów celulozowych w różnych cieczach elektroizolacyjnych, promotor: dr inż. Piotr Przybyłek

  • Wyróżnienie

    Cyprian Szymczak, Politechnika Poznańska - Lokalizacja wyładowań ulotowych przy zastosowaniu matrycy wielomikrofonowej,promotor: dr inż. Wojciech Sikorski

Uroczyste wręczenie nagród połączone z posiedzeniem Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych (PKME), odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku, o godzinie 11.00, w sali 414 Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu.

Więcej informacji www.iel.wroc.pl


INTERSTUDENT 2015: Ambasadorowie polskich uczelni poszukiwani!

To od ich opinii w dużym stopniu zależy renoma polskich szkół wyższych za granicą. Wybitni i zaangażowani studenci zagraniczni, którzy budują pomosty między kulturami, mają szansę na nagrody w konkursie INTERSTUDENT 2015.

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 50 tysięcy obcokrajowców ze 150 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2015. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich programu "Study in Poland".

Więcej na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent


Robot dla Domu Dziecka

Głównym celem projektu „Robot dla Domu Dziecka" jest nauczenie wychowanków Państwowego Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu składania robotów oraz podstaw tworzenia oprogramowania.

Programowanie przez zabawę

Pomysłodawcą projektu jest dr inż. Andrzej Urbański z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Zaprosił on do współpracy studentów uczelni oraz uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, dysponujących zabawkowo-edukacyjnymi zestawami LEGO MINDSTROMS, które posłużą do nauki programowania. Motywacją do nauki mają być drobne prezenty książkowe dla dzieci oraz zestaw konstruowania robotów dla Domu Dziecka, który umożliwi zbudowanie robota do prezentacji na Festiwalu Robotów Politechniki Poznańskiej w maju 2016.

www.drBot.pl


Rektor PP i Prorektor ds. współpracy z gospodarką odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP

JM Rektor, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz prof. dr hab. inż. Jan Żurek, prorektor ds. współpracy z gospodarką, zostali odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w dniu 25 listopada br., o godz. 12.00 w Gabinecie Pani Wojewody Doroty Kinal (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18).


Uczelnie polskie dla Ukraińców - wycieczka na Politechnikę Poznańską

Młodzież z Ukrainy odwiedziła Politechnikę Poznańską.

Dnia 26 listopada 2015 roku w ramach projektu "UCZELNIE POLSKIE DLA UKARIŃCÓW" Politechnika Poznańska gościła 60 osobową grupę młodzieży z Ukrainy. Uczniowie pochodzili z Dnipropetrowska, Kijowa, Kremenczuh oraz Winnicy.
Głównym celem wycieczki było zapoznanie z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji obowiązującymi na Politechnice Poznańskiej. Ofertę przedstawili pracownicy Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej oraz przedstawiciele Samorządu Studentów.
Następnie dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania wycieczka z Ukrainy miała możliwość przyjrzenia się pracy w laboratoriach wydziałowych.
Pomimo dużej liczebności grupy i ograniczonego czasu, którym dysponowali nasi goście, udało się zapoznać z zakresem prac w Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej oraz Laboratorium Elastycznych Systemów Produkcyjnych.