Aktualności Politechniki Poznańskiej

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - jubileusze

Dzień 5 lutego 2016 r. to nie tylko jubileusz Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, ale także jubileusz 70-lecia dwóch cenionych profesorów: prof. dra hab. inż. Jana Kołodzieja oraz prof. dra hab. inż. Krzysztofa Magnuckiego.

W uroczystościach uczestniczyli pracownicy i byli pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej oraz władze uczelni.


Konkurs "Nowe logo WBMiZ"

Uwaga Studenci i Doktoranci! Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ogłasza konkurs - "Nowe logo WBMiZ".

Zaprojektuj logo WBMiZ. Do dnia 17.04. br. prześlij mailem gotowy projekt.

Główna wygrana: 2 tysiące złotych.

Szczegóły na stronie: http://www.dmef.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/87798


Konkurs na pracę inżynierską Veolii

Politechnika Poznańska i Veolia Energia Polska po raz VII ogłosiły Konkurs na najlepszą Pracę Inżynierską o tematyce energetycznej zaprezentowaną w roku akademickim 2015/2016. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Poznańskiej efektywnością energetyczną, szczególnie obszarem związanym z produkcją ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz ich dystrybucją.

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie autorzy prac inżynierskich z dziedziny energetyki, obronionych w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Poznańskiej.

http://www.energiadlapoznania.pl/news/konkurs-na-prace-inzynierska-dla-studentow-politechniki-poznanskiej

 


Trwa nabór studentów do filmu promującego Uczelnię!

EKIPĘ FILMOWĄ JUŻ MAMY!

GWIAZDY POSZUKIWANE!

TERAZ CZEKAMY NA CIEBIE!

Studenci z pasją poszukiwani.

Jeżeli masz ciekawe hobby i chcesz wystąpić w filmie promocyjnym Uczelni zgłoś się do nas:

Wyślij foto wraz z opisem swoich zainteresowań, osiągnięć

na adres e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl

Na zgłoszenie czekamy do 29 lutego!

 

Organizator akcji: Dział Informacji i Promocji


Nowa specjalność "Mikrosystemy Informatyczne" na Wydziale Informatyki PP

Wydział Informatyki zaprasza na kolejną nową specjalność na kierunku Informatyka na studiach stacjonarnych II stopnia: Mikrosystemy Informatyczne.

Specjalność Mikrosystemy Informatyczne to odpowiedź na potrzeby rynku systemów wbudowanych. Program specjalności w trakcie tworzenia konsultowany był z potentatami polskiego i światowego sektora informatycznego. Sponsorem specjalności MI jest firma Intel, w której oddziałach nasi studenci mogą odbywać praktyki i staże.
Specjalność Mikrosystemy Informatyczne oferuje kompleksowe przygotowanie w zakresie współczesnych technik projektowania i analizy urządzeń elektronicznych - od koncepcji do działającego prototypu.
Więcej informacji: www.cce.put.poznan.pl/index.php?show=content&id=14


Wystawa Tomasza Matusewicza "U stu-dni islamu"

Wystawa odbywać się będzie w dniach od 5 lutego do 6 marca 2016r.

Kuratorzy: Piotr Bernatowicz, Marcel Skierski

Miejsce: Galeria Miejska "Arsenał", Stary Rynek 6, Poznań.


Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej

Jego Magnificencja Rektor PP podjął decyzję o przyznaniu najlepszym nauczycielom akademickim Uczelni nagród specjalnych za wyróżniającą aktywność w kształceniu studentów. Rektor, biorąc pod uwagę wysoką ocenę pracy dydaktycznej wyrażoną przez studentów, wyróżnił następujących nauczycieli akademickich:

 • mgr Stella Chelwing z Centrum Sportu,
 • dr inż. Piotr Cyplik z Wydziału Inżynierii Zarządzania,
 • dr hab. inż. Ewa Kaczorek z Wydziału Technologii Chemicznej,
 • dr. inż. Krzysztof Klimaszewski z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji,
 • dr. hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. PP z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, z Wydziału Elektrycznego,
 • mgr Karol Matysiak z Centrum Języków i Komunikacji,
 • prof. dr hab. Piotr Pierański z Wydziału Fizyki Technicznej,
 • prof. dr hab. Ryszard Płuciennik z Wydziału Elektrycznego,
 • dr inż. arch. Anna Sygulska z Wydziału Architektury,
 • dr. hab. inż. Grzegorz Ślaski z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu.

Gratulujemy!


Umowa PP z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz rektor PWSZ w Gnieźnie prof. dr hab. Józef Garbarczyk podpisali umowę poszerzającą zakres współpracy pomiędzy uczelniami. Politechnika Poznańska umożliwi pracownikom dydaktycznym PWSZ w Gnieźnie podejmowanie studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez PP oraz przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach. Rektor PP na wniosek Rektora PWSZ w Gnieźnie deleguje przedstawiciela Uczelni do Senatu PWSZ w Gnieźnie.

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/11778/109/