LOGO Politechniki Poznańskiej

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Poznańskiej znajdą Państwo pod adresem https://www.put.poznan.pl/siw

W załącznikach znajdują się pliki określające między innymi ogólne i wydziałowe znaki graficzne, kolorystykę, czcionki, wzory listowników oraz prezentacji. SIW opisuje również zastosowanie powyższych.