przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Komunikaty: 

AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 07.12.2017r.
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet IV.
Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na PAKIET IV firmie:
OFFiCE projekt sp. z o.o.
Ul. Obornicka 229
60-650 Poznań

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego
Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 19.12.2017 r.
Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET IV ofertę złożyła firma:

1) KOMPLEKS S.C. Ł. CICHOWLAS - J. GLAPIAK
Ul. Rejtana 185
64-100 Leszno
Całkowita cena brutto: 173 320,53 zł

Oferta firmy została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt.2 PZP).
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W dniu 10.11.2017 Zamawiający wysłał prośbę o wyjaśnienie treści złożonej oferty, natomiast firma nie wyjaśniła treści złożonej oferty w wyznaczonym terminie.
Kryterium nr 1 - Gwarancja
Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na produkty Pakietu IV. - dodatkowy okres gwarancji 24 miesiące, tj. łącznie 48 miesięcy
Kryterium nr 2 - Czas realizacji zamówienia
Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. - do 40 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 20 dni)
Kryterium nr 3 - Poprawa ergonomii krzeseł biurowych
Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach poprawiających ergonomię - tak
Kryterium nr 4 - Wzmocnienie konstrukcji biurek
Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży. - tak
Kryterium oceny i waga:
Cena: 60,00 pkt.
Parametry techniczne 40,00 pkt.
RAZEM: 100,00 pkt.
2) OFFiCE projekt sp. z o.o.
Ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
Całkowita cena brutto: 232 980,45 zł
Kryterium nr 1 - Gwarancja
Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na produkty Pakietu IV - dodatkowy okres gwarancji 24 miesiące, tj. łącznie 48 miesięcy
Kryterium nr 2 - Czas realizacji zamówienia
Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia - do 40 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 20 dni)
Kryterium nr 3 - Poprawa ergonomii krzeseł biurowych
Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach poprawiających ergonomię - tak
Kryterium nr 4 - Wzmocnienie konstrukcji biurek
Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży- tak

Kryterium oceny i waga:
Cena: 44,64 pkt.
Parametry techniczne 40,00 pkt.
RAZEM: 84,64 pkt.

AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 01.12.2017.r.


OGŁOSZENIE


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego


Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet II
Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:
TR BROADCAST SPÓŁKA Z O.O.
Ul. KOPANINA 85A
60-105 POZNAŃ
Całkowita cena brutto: 521 864,40 zł

Oferta Firmy spełnia wymogi Zamawiającego

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 05.12.2017 r.


Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET II ofertę złożyła jedna firma:


TR BROADCAST SPÓŁKA Z O.O.
Ul. KOPANINA 85A
60-105 POZNAŃ
Całkowita cena brutto: 521 864,40 zł

Kryterium nr 1 - Wyposażenie zastępcze
Zapewnienie wyposażenia zastępczego w okresie gwarancji określonym w Załącznik nr 2 do SIWZ. - nie
Kryterium nr 2 - Czas realizacji Etapu I zamówienia
Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji Etapu I zamówienia. - do 60 dni (standardowy czas realizacji Etapu I)
Kryterium nr 3 - Dostawa oprogramowania do grafiki rastrowej w pakiecie programów - nie
Kryterium nr 4 - Zapewnienie dodatkowego instruktażu
Zapewnienie instruktażu do oprogramowania z grafiki rastrowej oraz instruktażu do montażu wideo. - nie
Kryterium nr 5 - Dodatkowe body aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami
Dostawa jednego dodatkowego aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami do lokalizacji L1 - nie
Kryterium nr 6 - Stół do fotografii bezcieniowej
Dostawa dwóch stołów do fotografii bezcieniowej na aluminiowej ramie do lokalizacji L1 i L2. - tak
Kryterium nr 7 - Światłomierze
Dostawa dwóch światłomierzy cyfrowych do pomiaru światła min. zastanego i błyskowego - nie
Kryterium oceny i waga:
Cena: 60,00 pkt.
Parametry techniczne 3,00 pkt.
RAZEM: 63,00 pkt.

 

 

10.11.2017 Zamawiający opublikował Informację o ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU DOT. PAKIETU V

AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 10.11.2017r.


OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych
Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego
Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki
Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli
Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet V
Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

eTechnologie Sp. z o.o.
Ul. Strzelecka 8/1
70-381 Szczecin

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi ZamawiającegoUmowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 14.11.2017 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET V ofertę złożyła firma:

1) eTechnologie Sp. z o.o.

Ul. Strzelecka 8/1
70-381 Szczecin
Całkowita cena brutto: 25 650,00 zł

Kryterium nr 1 - Aktualizacja i upgrade
Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oraz bezpłatnego upgrade'u oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych. - tak
Kryterium nr 2 - Równościowy przekaz
Wsparcie w tworzeniu równościowego przekazu graficznego.- tak
Kryterium nr 3 - Wsparcie techniczne
Bezpłatne wsparcie techniczne w zakresie wykorzystania pakietu oprogramowania - tak
Kryterium nr 4 - Instruktaż
Zapewnienie instruktażu z oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learnigowych - nie

Kryterium oceny i waga:
Cena: 60,00 pkt.
Parametry techniczne 34,00 pkt.
RAZEM: 94,00 pkt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

12.10.2017 -Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

Komunikat - plik: 
Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/74/17
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Kryteria jakościowe -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
12.10.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
12.10.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
60
Termin wykonania: 

5.   Termin wykonania zamówienia

 

5.1.Zamawiający podzielił realizację zamówienia w ramach Pakietów na dostawy realizowane zgodnie z określonymi poniżej etapami.

 

a)      Pakiet I

 

PAKIET I

ETAP I
DOSTAWA SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

ETAP II
DOSTAWA SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa sprzętu, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy w ramach etapu I.

15 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy w ramach etapu II.

 

b)      Pakiet II

 

PAKIET II

ETAP I
DOSTAWA SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

ETAP II
DOSTAWA SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa sprzętu, procedura odbiorowa, instruktaż)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy w ramach etapu I.

15 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy w ramach etapu II.

 

 

 

 

 

 

c)      Pakiet III

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wyposażenia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 40 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

d)     Pakiet IV

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wyposażenia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

e)      Pakiet V

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa, procedura odbiorowa, instruktaż (jeśli wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia instruktażu w ofercie)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

5.2.  W związku z koniecznością wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wydania zaświadczenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na dostawę produktów (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z późn. zmn.), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wykaz produktów, do którego istnieje możliwość zastosowania zerowej stawki podatku VAT sporządzony w formie tabelarycznej. Niniejsze zestawienie będzie zawierać pełną nazwę i symbol produktu, ilość produktów, do których zastosowana będzie zerowa stawka podatku VAT, oraz jego wartość jednostkową i łączną.

5.3.  Realizacja dostaw dla sprzętów ujętych w wykazie produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się – zgodnie z tabelą w pkt. 5.1 a) i b) – po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT. Zamawiający przewiduje, że informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 45 dni po podpisaniu umowy.

5.4.  Realizacja dostaw dla sprzętów, dla których nie istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się zgodnie z zapisami tabeli w pkt. 5.1 a), b).

5.5.  Realizacja dostaw w ramach Pakietu III, Pakietu IV i Pakietu V rozpocznie się zgodnie z zapisami tabeli w pkt. 5.1. c), d) i e).

5.6.  Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym daty i godziny wykonania każdej dostawy, do każdej lokalizacji. Czas realizacji każdej z dostaw musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż:

60 dni w ramach Pakietu I, II, IV,

40 dni w ramach Pakietu III,

14 dni w ramach Pakietu V.

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczenie i wniesienie sprzętów ich montaż, instalację i konfigurację, przeprowadzenie instruktaży oraz dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorowych.

5.7.  Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji dostaw zgodnie z kryteriami jakościowymi opisanymi w pkt. 15:

kryterium nr 2 w Pakiecie I,

kryterium nr 2 w Pakiecie II,

kryterium nr 3 w Pakiecie III,

kryterium nr 2 w Pakiecie IV.

5.8.  Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 60 dni.

 

Opis: 

AD/ZP/74/17                                                                                                                                    Poznań, dnia 12.09.2017                                                               

09/09/2017    S173    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2017/S 173-354035

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Polska
Osoba do kontaktów: Dr Jakub Ławniczak
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Faks: +48 616653738
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. PI,PII,PIII,PIV,PV.

Numer referencyjny: AD/ZP/74/17

II.1.2)Główny kod CPV

30200000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30232110

30232100

30216100

30216130

30231320

30237260

32500000

32000000

30174000

38653400

31213300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

A) Pakiet I

Dostawa wyposażenia będzie odbywała się do dwóch niezależnych lokalizacji:

Poznań (lokalizacja L1) – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PP, Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na druki i czytniki kodów / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji Etapu I zamówienia / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Druk dwustronny i moduł RFID / Waga: 8,0

Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna monitorów interaktywnych / Waga: 8,0

Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wideotelefonu / Waga: 4,0

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/001.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30213300

30231300

32300000

38650000

38653110

48322000

31500000

39500000

31213300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie zastępcze / Waga: 5,0

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji Etapu I zamówienia / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa oprogramowania do grafiki rastrowej w pakiecie programów / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowego instruktażu / Waga: 3,0

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe body aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami / Waga: 7,0

Kryterium jakości - Nazwa: Stół do fotografii bezcieniowej / Waga: 3,0

Kryterium jakości - Nazwa: Światłomierze / Waga: 2,0

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

31000000

31600000

31680000

31500000

35121700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, Piła, Kalisz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie zastępcze / Waga: 5,0

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe panele dotykowe / Waga: 8,0

Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności stanowisk automatyki budynkowej / Waga: 4,0

Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności stanowisk automatyzacji oświetlenia / Waga: 2,0

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ilości wiązek podczerwieni / Waga: 1,0

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/001.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39100000

39151300

30237000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, Piła, Kalisz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15,0

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Poprawa ergonomii krzeseł / Waga: 10,0

Kryterium jakości - Nazwa: Wzmocnienie konstrukcji biurek / Waga: 5,0

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.085.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pakiet V

Dostawa oprogramowania będzie odbywała się do lokalizacji:

Poznań (lokalizacja L1) – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PP, Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Aktualizacja i upgrade / Waga: 20,0

Kryterium jakości - Nazwa: Równościowy przekaz / Waga: 7,0

Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 7,0

Kryterium jakości - Nazwa: Instruktaż / Waga: 6,0

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2 SIWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje:

Pakiet I – 3 dostawy aparatury badawczo-naukowej lub sprzętu przemysłowego lub komputerowego (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie aparaturę badawczo-naukową, sprzęt przemysłowy oraz sprzęt komputerowy)

Pakiet II – 3 dostawy na sprzęt fotograficzny lub telewizyjny lub wyposażenie studiów fotograficznych lub telewizyjnych (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie sprzęt fotograficzny, sprzęt telewizyjny, wyposażenie studiów fotograficznych oraz wyposażenie studiów telewizyjnych)

Pakiet III – 3 dostawy na aparaturę badawczo-naukową lub sprzęt przemysłowy lub komputerowy z oprogramowaniem (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie aparaturę badawczo-naukową, sprzęt przemysłowy oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem)

Pakiet IV – 3 dostawy na meble lub wyposażenie stanowisk biurowych (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie meble i wyposażenie stanowisk biurowych)

Pakiet V – 3 dostawy na oprogramowanie komputerowe

o wartości łącznie co najmniej:

Pakiet I – 154 000 PLN brutto

Pakiet II – 357 500 PLN brutto

Pakiet III – 193 500 PLN brutto

Pakiet IV – 168 000 PLN brutto

Pakiet V – 10 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/10/2017

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/10/2017

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Politechnika Poznańska, Dział Zamówień Publicznych, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pok. 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/09/2017

 

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich, dnia: 06.09.2017 r.,

a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 09.09.2017 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej oraz zamieścił w siedzibie Zamawiającego,dnia 12.09.2017 r.

 

Dokumentacja