przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków utrzymania czystości na okres 12 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/57/17
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Termin dostawy – 20%
Dozór merytoryczny -20%
Terminy
Termin składania ofert: 
04.07.2017 - 09:30
Termin otwarcia ofert: 
04.07.2017 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od daty          obowiązywania umowy

Opis: 

AD/ZP/57/3/17                                                                                                             Poznań, dnia  24.07.2017r.

       

OGŁOSZENIE

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków utrzymania czystości na okres 12 miesięcy

Politechnika Poznańska zawiadamia,  że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

 

CENTRUM MERCURY

Ul. Paprotna 8

51-117 Wrocław

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  31.07.2017r

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

1)            CENTRUM MERCURY

                Ul. Paprotna 8

                51-117 Wrocław

                Cena brutto: 182 229,47 zł

                Termin dostawy: do 48 godzin

                Dozór merytoryczny – Dozór i konsultacje: 1 raz w miesiącu

 

Ocena oferty w kryterium:

Cena:                                      60,00 pkt.

Termin dostawy:                     10,00 pkt.

Dozór merytoryczny:             20,00 pkt.

Łączna liczba punktów:      90,00 pkt.

 

2)            PERFECT PLUS sp. z o.o. sp. k

                Ul. Chełmońskiego 10

                51-630 Wrocław

                Cena brutto: 242 623,65 zł

                Termin dostawy: do 24 godzin

                Dozór merytoryczny – Dozór i konsultacje: Raz w miesiącu przez okres wykonania umowy

 

Ocena oferty w kryterium:

Cena:                                      45,06 pkt.

Termin dostawy:                     20,00 pkt.

Dozór merytoryczny:             20,00 pkt.

Łączna liczba punktów:      85,06 pkt.