Współpraca z zagranicą

Poniżej przedstawiamy propozycje exchange program uczelni zagranicznych.

Jest to program wymiany w ramach umów dwustronnych, studenci uczestniczący w wymianie są zwolnieni z opłaty za studia na uczelni partnerskiej, natomiast nie otrzymują stypendium:

Wymiana z uczelniami szwajcarskimi będzie realizowana na zasadach Erasmus+, jest w pełni finansowana przez Rząd Szwajcarii.