Konferencja Naukowa WAPP 26-27 października 2012

IV Konferencja Naukowa "Tożsamość miasta w dobie globalizacji" odbędzie się w dniach 26-27 października 2012r.

Organizator:

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

Miejsce konferencji:

Zespół Pałacowy Czerniejewo, ul. gen Lipskiego 5, 62-250 Czerniejewo

Cel konferencji:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej kontynuuje tematykę poprzednich konferencji nad tożsamością miasta organizowanych w Zespole Pałacowym w Czerniejewie. Z ich przebiegu wynika konieczność dalszych badań i dyskusji, które byłyby wyrazem powiązania przeszłości „z tętniącym życiem dniem dzisiejszym i przyszłością". Celem 4 Konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie istotnych problemów spójnego rozwoju miasta i zachowania tożsamości przestrzennej, kulturowej, krajobrazowej oraz społecznej.

Należy odpowiedzieć na trudne pytania. Jakie czynniki kształtują współczesne miasto i decydują o jego tożsamości? Jak jest rola prawa i mechanizmów ekonomicznych? Jaka jest rola urbanistów i architektów, inwestorów oraz społeczności lokalnej w kształtowaniu współczesnego i przyszłego obrazu miasta? Tematami 4 Konferencji będą:

  • Tożsamość miasta i polskie prawo

Czy Polskie prawo pozwala miastom na zachowanie swojej tożsamości? Co decyduje o współczesnym wizerunku polskiego miasta? Jakie prawo, czyje decyzje i czyje prawo?

  • Społeczne wartości tożsamości miasta

Społeczność lokalna chce aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta i decydować o jego wizerunku. W jaki sposób uzyskują wiedzę o wartościach swojego miasta? Jak wyrażają swoją świadomość w kreowaniu tożsamości miasta?

  • Obraz miasta

Rola i miejsce wartości kulturowych i krajobrazowych w planach urbanistycznych i działaniach inwestycyjnych. Programy rewitalizacji i odnowa urbanistyczna. Znaczenia ruchów migracyjnych w kreowaniu obrazu miasta. Jak zmienia się zabudowa przez szybko rozwijające się ośrodki miejskie?

  • Tożsamość dawnych jednostek miejskich i szanse ich rozwoju

Jakie funkcje posiadają jednostki osadnicze, które utraciły prawa miejskie? Czy mają szansę na odzyskanie praw miejskich? Jaka powinna być ich rola w rozwoju sieci osadniczej regionu i kraju?

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że prezentacja problemów i ich rozwiązań na przykładach miast reprezentujących różne regiony, skale przestrzenne, wartości kulturowe i przyrodnicze, sprzyjać będzie merytorycznej dyskusji i wniesie użyteczny wkład zarówno do badań nad polskimi miastami, dydaktyką jak i praktyką planistyczną i projektową.

ZałącznikWielkość
Komunikat Czerniejewo 2012.pdf185.04 KB
Karta zgłoszenia udziału Czerniejewo 2012.doc37.5 KB