Konferencja Naukowa WAPP 15-16 października 2010

III Konferencja Naukowa "Tożsamość miasta w dobie globalizacji" zorganizowana została w Zespole Pałacowo - Parkowym w Czerniejewie przez Wydział Architektury PP.

Kontynuowano dyskusję nad tożsamością miasta podjętą podczas poprzednich dwóch konferencjach zorganizowanych na ten temat w Czerniejewie w 2006 i 2008 r.

Problematyka konferencji

Do szczególnych problemów wymagających dyskusji należała rola architektów, urbanistów, inwestorów i społeczności lokalnych w kształtowaniu współczesnego i przyszłego obrazu miasta, zwłaszcza w odniesieniu do następujących aspektów: tożsamości publicznej przestrzeni miejskiej; roli edukacji i wirtualnych narzędzi w promocji miasta i jego wartości kulturowych.
Organizatorzy wyrazili przekonanie, że prezentacja problemów i ich rozwiązań na przykładach miast reprezentujących różne regiony, skale przestrzenne, wartości kulturowe i przyrodnicze, sprzyjała merytorycznej dyskusji i wniesła użyteczny wkład zarówno do badań nad planowaniem polskich miast, jak i do praktyki planistycznej i projektowej.