Wyjazdy pracowników PP za granicę w roku akademickim 2013/14 w ramach programu Erasmus

Pracowniku Politechniki Poznańskiej, program ERASMUS jest także dla Ciebie!

Koordynator Uczelniany programu LLP Erasmus informuje o rozpoczęciu corocznej akcji wyjazdowej dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2013/2014.

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) wyjazdy dla pracowników dydaktycznych:

* wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Teaching assignments). Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni, jednak optymalna długość takiego pobytu to 7 dni (5 dni roboczych). W trakcie pobytu nauczyciel akademicki powinien przeprowadzić minimum 5 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów).

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki ustala planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu LLP Erasmus.

* wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (Staff Training Mobility - udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

Ponadto nauczyciele dydaktyczni mogą brać udział w programie Erasmus poprzez:
* udział w projektach typu „Kurs intensywny" (Intensive Programme - IP; współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
* udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
* udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

b) dla pracowników administracyjnych i innych nieakademickich:
* wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility) - optymalna długość tego typu wyjazdu to do 7 do 14 dni. W tym czasie pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - śledzenie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązki;

Ponadto pracownicy nieakademiccy mogą brać udział w programie Erasmus poprzez:
* udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);
* udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie (HEIs /Enterprise Cooperation Projects);
* udział w projektach wspierających modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania - Modernisation Projects);
* udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej - wirtualne kampusy (Virtual Campus Projects)

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Współpracy z Zagranicą PP do dnia

30 września 2013.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus muszą być zrealizowane między 30.06.2013 a 30.09.2014. W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a instytucją.

Aby móc zrealizować wyjazd erasmusowy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź w celach szkoleniowych, należy samodzielnie nawiązać kontakt z instytucją goszczącą. Następnie należy ustalić szczegóły programu pracy.

"BĄDŹ MOBILNY!" - mówimy studentom by zdecydowali się na przygodę z Erasmusem, ale może by być bardziej przekonujący w tym wołaniu, pokażmy, że i my nie boimy się Europy...

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji -

Koordynator Uczelniany,

mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (magdalena.zawirska[at]put.poznan.pl)

bądź pod numerem telefonu 061 665 35 44

ZałącznikWielkość
zasady finansowania wyjazdów pracowników 2013_14.doc34.5 KB
maksymalne stawki na wyjazdy pracowników uczelni 2013_14.pdf54.97 KB
KRYTERIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW 2013_2014 (pracownicy dydaktyczni).doc54 KB
formularz zgłoszenia wyjazd dydaktyczny STA 2013_14(zal.1).doc54.5 KB
Individual Teaching Programme (zal.2).doc42 KB
Wzór zaśw. o pobycie STA (zal.3).doc27 KB
Kryteria kwalifikacji pracowników 2013_2014 (wyjazdy szkoleniowe).doc53.5 KB
formularz zgłoszenia wyjazd szkoleniowy STT 2013_14 (zal.1).doc55 KB
Individual Work Programme (zal.2).doc46 KB
Wzór zaśw. o pobycie STT (zal.3).doc27 KB